ll

www.noom-hifi.com

 
 
 
ขาย แผ่นเสียงต้นฉบับ ของใหม่ หายาก น่าสะสมหลายชุด
ขาย แผ่นเสียงต้นฉบับ ของใหม่ หายาก น่าสะสมหลายชุด
1) แผ่นเสียง ชุด สามหัวใจ ศิลปิน THE HOT PEPER SINGER ต้นฉบับ ของใหม่สะสม สภาพใหม่ ขาย 2,450.-
2) แผ่นเสียง ชุด ถมไม่เต็ม ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง ต้นฉบับ สภาพใหม่ ขาย 1,950.-
3) แผ่นเสียงชุด เพลงมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - ธรรมศาสตร์ ต้นฉบับ ของใหม่น่าสะสม ขาย 2,050.-
4) แผ่นเสียง ชุดแก่แดดแก่ลม ศิลปิน ชาย เมืองสิงห์ ต้นฉบับ สภาพใหม่น่าสะสม ขาย 1,850.-
5) แผ่นเสียงชุด ครั้งแรกของชรินทร์ ศิลปิน ชรินทร์ นันทนาคร สภาพใหม่เก่าเก็บ น่าสะสม ขาย1,850.-
เป็นของใหม่เก่าเก็บ หายาก น่าสะสม สนใจโทร.0818382398 คุณกานท์แก้ไขล่าสุด 27/05/2017 16:40:26
ชัย ไฮ ไฟ (อ่าน 386 | ตอบ 9 ) (27/05/2560 16:13:28)
ความคิดเห็นที่ 1
ปกหลัง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:14:40)
ความคิดเห็นที่ 2
แผ่นเสียง ชุดถมไม่เต็ม ศิลปิน สุเทพ วงศ์คำแหง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:27:51)
ความคิดเห็นที่ 3
ปกหลัง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:28:19)
ความคิดเห็นที่ 4
แผ่นเสียง ชุดเพลงประจำมหาวิทยาลัย จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:29:45)
ความคิดเห็นที่ 5
ปกหลัง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:30:11)
ความคิดเห็นที่ 6
แผ่นเสียง ชุดแก่แดด แก่ลม ศิลปิน ชายเมืองสิงห์
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:31:29)
ความคิดเห็นที่ 7
ปกหลัง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:32:08)
ความคิดเห็นที่ 8
แผ่นเสียง ชุด ครั้งแรกของชรินทร์ ศิลปิน ขรินทร์ นันทนาคร
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:41:28)
ความคิดเห็นที่ 9
ปกหลัง
ชัย ไฮ ไฟ (27/05/2560 16:44:19)