lllll

 
 
 
เทป2ม้วน..+CD HIFIสุเทพ7กล่อง
TEAC STUDIO 52X(2ม้วน)
ลองดูครับ..ได้มา2ม้วน..
ฟังแล้วมีเพลงอยู่ทั้ง2ม้วน..เป็นเพลงเก่า..เอาไปอัดใหม่ได้..
ราคา1000.-ส่ง80.-
โทร085-9312911ไพรัช อ่อนนุช46
diamond_yuy (อ่าน 124 | ตอบ 13 ) (13/08/2560 11:18:04)
ความคิดเห็นที่ 1
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:18:26)
ความคิดเห็นที่ 2
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:18:41)
ความคิดเห็นที่ 3
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:19:51)
ความคิดเห็นที่ 4
กล่องเดิม
diamond_yuy (13/08/2560 11:21:33)
ความคิดเห็นที่ 5
ทั้งหมด7กล่อง..
(รูปที่5มีแต่แผ่นแถมไปครับ..รูปที่6..2กล่องแถมไปครับ)
ราคา 800.-ส่ง150.-..(แถม2กล่อง...1แผ่น)
โทร085-9312911ไพรัช อ่อนนุช46
diamond_yuy (13/08/2560 11:25:31)
ความคิดเห็นที่ 6
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:25:50)
ความคิดเห็นที่ 7
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:26:09)
ความคิดเห็นที่ 8
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:26:23)
ความคิดเห็นที่ 9
แถมครับ..เอาออกมาฟังแล้วไม่รู้กลองอยู่ไหน
diamond_yuy (13/08/2560 11:27:09)
ความคิดเห็นที่ 10
แถมครับ
diamond_yuy (13/08/2560 11:27:32)
ความคิดเห็นที่ 11
.
diamond_yuy (13/08/2560 11:27:54)
ความคิดเห็นที่ 12
ราคาปก..ปกไม่เจาะ
diamond_yuy (13/08/2560 11:31:38)
ความคิดเห็นที่ 13
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (13/08/2560 11:31:58)