ll

 
 
 
ขายกล่องเปล่า2กล่อง..ท่านใดมีแผ่นอยู่..(ใกล้รุ่ง/ยามเย็น)
ปกสวยไม่ติด..กล่องสวย
ราคา300.-ส่ง50.-เคอรี่..
โทร085-9312911ไพรัช อ่อนน46
ปกติแผ่นทองครบกล่องราคาประมาณ1000.-+/-(ทั้ง2ชุด)
พี่ๆท่านใดมีแผ่นเอากล่องไปใส่ครบๆ
diamond_yuy (อ่าน 326 | ตอบ 8 ) (01/01/2561 11:51:41)
ความคิดเห็นที่ 1
-
diamond_yuy (01/01/2561 11:52:04)
ความคิดเห็นที่ 2
-
diamond_yuy (01/01/2561 11:52:21)
ความคิดเห็นที่ 3
-
diamond_yuy (01/01/2561 11:52:33)
ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (01/01/2561 11:52:42)
ความคิดเห็นที่ 5
เพิ่มเติมครับ..กล่องเปล่า..
ทั้งหมด34กล่อง..มีปกติด2กล่อง(แถมไปรวมเป็น36กล่อง)
ราคา500.-รวมส่งเคอรี่
diamond_yuy (01/01/2561 11:55:18)
ความคิดเห็นที่ 6
ปกแท้ทั้งหมดครับ..กล่องมีแตกร้าวบ้าง.
diamond_yuy (01/01/2561 11:55:56)
ความคิดเห็นที่ 7
2กล่องล่างปกติดด้านหลัง(แถม)ไม่เอาแจ้งได้ครับ..เอาออกให้..
diamond_yuy (01/01/2561 11:56:47)
ความคิดเห็นที่ 8
สอบถามได้ครับ..
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (01/01/2561 11:58:15)