ll

 
 
 
2กล่อง..แผ่นแท้..เพลงเพราะๆ
2กล่อง..แผ่นแท้..เพลงเพราะๆ
แผ่นสวย..
2กล่อง..250-ส่งเ50.-เคอรี่
โทร085-9312911ไพรัช อ่อนนุช46
diamond_yuy (อ่าน 280 | ตอบ 10 ) (17/07/2561 11:02:10)
ความคิดเห็นที่ 1
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:02:36)
ความคิดเห็นที่ 2
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:02:46)
ความคิดเห็นที่ 3
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:02:57)
ความคิดเห็นที่ 4
เทปดีๆทั้งหด14ม้วน..ถูกๆ...เพลงไทยหายาก
ไม่แกะซีล12ม้วน..ซีลธานินขดเยอะเกือบหมด..
ม้วนซื้อเก็บ100.-ละ..ขายทิ้งถูกๆ..เก็บไว้ไม่ได้ฟัง..
ราคา350.-ส่ง70.-เคอรี่..
diamond_yuy (17/07/2561 11:03:45)
ความคิดเห็นที่ 5
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:03:59)
ความคิดเห็นที่ 6
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:04:09)
ความคิดเห็นที่ 7
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:04:19)
ความคิดเห็นที่ 8
-
diamond_yuy (17/07/2561 11:04:30)
ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (17/07/2561 11:04:40)
ความคิดเห็นที่ 10
ขยแล้วครับ
diamond_yuy (23/07/2561 10:08:51)