ll

 
 
 
Soundeck - Turbo Booster for your Audio!
Soundeck - Turbo Booster for your Audio!

นักเล่นเครื่องเสียงผู้รัก Vinyl ทั้งหลาย ... SoundeckTH นำเสนอสินค้าใหม่ 2 ตัว: หัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ คือ Sonphonon Polymer ที่สอดไส้อยู่ในชั้นโลหะที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนระดับ Nano Vibrations แปลงเป็นความร้อน...เป็นผลให้ได้เสียงที่นิ่งสงัด

1. DC1/IsoCart1 เพื่อลด Resonance & Vibration จากโทนอาร์มและหัวเข็ม โดยติดตั้งใต้ระหว่างเฮดเชลล์และหัวเข็ม
2. DC2/IsoCart2 (3ตัว/ชุด). เป็น Damper ใช้แปะลงบนบอดี้ของหัวเข็มให้นิ่งสนิทปราศจาก Micro Vibration ... ให้สัญญานที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงปราศจาก Distortion & Coloration

ทั้ง DC1+DC2 เป็นการอัพเกรดชุด TT ที่ประหยัดและได้ผลอย่างคุ้มค่าเหลือเชื่อ...จะได้เสียงที่เป็นดนตรี มีช่องว่างเป็น 3 มิติ มีรายละเอียดทั้งสูงกลางต่ำ.เนื้อเสียงเข้มข้น เสียงเปียโนสมจริงมากๆ

DC1+DC2=Zero Nano Vibrations = Micro Dynamics & Truly Musical

http://www.soundeckthailand.com
Lineid:@soundeckthailand
(อ่าน 226 | ตอบ 0 ) (26/07/2561 10:19:37)