ll

 
 
 
PROCELLA SUBWOOFER
PROCELLA SUBWOOFER V21 : PROCELLA AUDIO ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ สำหรับห้องโฮมซินีม่าอันดับท็อปของโลก จัดหนักอีกครั้งสำหรับที่สุดของลำโพง SUBWOOFER รุ่นใหม่ล่าสุด รุ่น V21 ของเดิมแค่รุ่น P15,P18 หรือ V18 นี่ก็เกินหน้าเกินตาทุกยี่ห้อในตลาดไปแล้ว แต่เพื่อทะลุขีดสุดของความต้องการความถี่ตำ่สุดขั้ว และความดังสุดขีด ที่ไม่ผิดเพี้ยน ### ท่านใดที่สนใจ ทักมาได้ แอดไลน์ หรือโทร 081-4423549 ### แน่นอนว่า ลำโพงตัวท็อปๆ เช่นนี้ เป็นลำโพงแบบ PASSIVE ให้นักเล่นได้เลือกแอมป์คุณภาพสูงๆมาขับ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการเล่นเครื่องเสียง ไม่ถูกจำกัดเหมือนการใช้ลำโพง ACTIVE SELF POWERED ที่ติดตั้งแอมป์ในตู้ลำโพง ซึ่งไม่สามารถให้เสียงที่ดีเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาดแอมป์ การระบายความร้อน การสูญเสียคุณภาพเสียงจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวตู้ลำโพงตลอดเวลา นักเล่นเครื่องเสียงต่างรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ครับ!!!แก้ไขล่าสุด 30/08/2018 20:33:27
GAV (อ่าน 362 | ตอบ 3 ) (30/08/2561 20:29:53)
ความคิดเห็นที่ 1
PROCELLA SUBWOOFER V18 : PROCELLA AUDIO ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ สำหรับห้องโฮมซินีม่าอันดับท็อปของโลก จัดหนักอีกครั้งสำหรับที่สุดของลำโพง SUBWOOFER รุ่นใหม่ล่าสุด รุ่น V21 ของเดิมแค่รุ่น P15,P18 หรือ V18 นี่ก็เกินหน้าเกินตาทุกยี่ห้อในตลาดไปแล้ว แต่เพื่อทะลุขีดสุดของความต้องการความถี่ตำ่สุดขั้ว และความดังสุดขีด ที่ไม่ผิดเพี้ยน ### ท่านใดที่สนใจ ทักมาได้ แอดไลน์ หรือโทร 081-4423549 ### แน่นอนว่า ลำโพงตัวท็อปๆ เช่นนี้ เป็นลำโพงแบบ PASSIVE ให้นักเล่นได้เลือกแอมป์คุณภาพสูงๆมาขับ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการเล่นเครื่องเสียง ไม่ถูกจำกัดเหมือนการใช้ลำโพง ACTIVE SELF POWERED ที่ติดตั้งแอมป์ในตู้ลำโพง ซึ่งไม่สามารถให้เสียงที่ดีเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาดแอมป์ การระบายความร้อน การสูญเสียคุณภาพเสียงจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวตู้ลำโพงตลอดเวลา นักเล่นเครื่องเสียงต่างรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ครับ
GAV (30/08/2561 20:31:13)
ความคิดเห็นที่ 2
PROCELLA P18 : PROCELLA AUDIO ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ สำหรับห้องโฮมซินีม่าอันดับท็อปของโลก จัดหนักอีกครั้งสำหรับที่สุดของลำโพง SUBWOOFER รุ่นใหม่ล่าสุด รุ่น V21 ของเดิมแค่รุ่น P15,P18 หรือ V18 นี่ก็เกินหน้าเกินตาทุกยี่ห้อในตลาดไปแล้ว แต่เพื่อทะลุขีดสุดของความต้องการความถี่ตำ่สุดขั้ว และความดังสุดขีด ที่ไม่ผิดเพี้ยน ### ท่านใดที่สนใจ ทักมาได้ แอดไลน์ หรือโทร 081-4423549 ### แน่นอนว่า ลำโพงตัวท็อปๆ เช่นนี้ เป็นลำโพงแบบ PASSIVE ให้นักเล่นได้เลือกแอมป์คุณภาพสูงๆมาขับ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการเล่นเครื่องเสียง ไม่ถูกจำกัดเหมือนการใช้ลำโพง ACTIVE SELF POWERED ที่ติดตั้งแอมป์ในตู้ลำโพง ซึ่งไม่สามารถให้เสียงที่ดีเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาดแอมป์ การระบายความร้อน การสูญเสียคุณภาพเสียงจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวตู้ลำโพงตลอดเวลา นักเล่นเครื่องเสียงต่างรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ครับ
GAV (30/08/2561 20:31:46)
ความคิดเห็นที่ 3
PROCELLA P15 : PROCELLA AUDIO ลำโพงและซับวูฟเฟอร์ สำหรับห้องโฮมซินีม่าอันดับท็อปของโลก จัดหนักอีกครั้งสำหรับที่สุดของลำโพง SUBWOOFER รุ่นใหม่ล่าสุด รุ่น V21 ของเดิมแค่รุ่น P15,P18 หรือ V18 นี่ก็เกินหน้าเกินตาทุกยี่ห้อในตลาดไปแล้ว แต่เพื่อทะลุขีดสุดของความต้องการความถี่ตำ่สุดขั้ว และความดังสุดขีด ที่ไม่ผิดเพี้ยน ### ท่านใดที่สนใจ ทักมาได้ แอดไลน์ หรือโทร 081-4423549 ### แน่นอนว่า ลำโพงตัวท็อปๆ เช่นนี้ เป็นลำโพงแบบ PASSIVE ให้นักเล่นได้เลือกแอมป์คุณภาพสูงๆมาขับ เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการเล่นเครื่องเสียง ไม่ถูกจำกัดเหมือนการใช้ลำโพง ACTIVE SELF POWERED ที่ติดตั้งแอมป์ในตู้ลำโพง ซึ่งไม่สามารถให้เสียงที่ดีเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องขนาดแอมป์ การระบายความร้อน การสูญเสียคุณภาพเสียงจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวตู้ลำโพงตลอดเวลา นักเล่นเครื่องเสียงต่างรู้ดีในเรื่องเหล่านี้ครับ
GAV (30/08/2561 20:32:21)