ll

 
 
 
****........Cary Audio.......... SLP 05.......... Audiophile Preamp........****
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (อ่าน 449 | ตอบ 7 ) (14/09/2561 19:15:24)
ความคิดเห็นที่ 1
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:16:51)
ความคิดเห็นที่ 2
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:17:15)
ความคิดเห็นที่ 3
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:17:39)
ความคิดเห็นที่ 4
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:18:10)
ความคิดเห็นที่ 5
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:18:32)
ความคิดเห็นที่ 6
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:19:00)
ความคิดเห็นที่ 7
Cary Audio SLP 05 Audiophile Preamp
ปรีไฮเอน สภาพใหม่พร้อมกล่อง รีโมท
เสียงดีมากๆ รายละเอียดสุดติ่ง
เป็นได้ทั้งแอมป์หูฟังและปรีแอมป์
ของใหม่เกือบ300,000

ขาย 140,000 บาท
call 086-304-0307
เดียวดาย audio (14/09/2561 19:19:33)