ll

 
 
 
เครื่องเล่นแผ่นเสียงAudiocraft AR-110L
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (อ่าน 342 | ตอบ 12 ) (14/09/2561 21:52:46)
ความคิดเห็นที่ 1
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:53:44)
ความคิดเห็นที่ 2
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:54:13)
ความคิดเห็นที่ 3
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:54:51)
ความคิดเห็นที่ 4
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:55:09)
ความคิดเห็นที่ 5
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:55:24)
ความคิดเห็นที่ 6
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:55:40)
ความคิดเห็นที่ 7
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:55:58)
ความคิดเห็นที่ 8
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:56:22)
ความคิดเห็นที่ 9
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:56:41)
ความคิดเห็นที่ 10
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:57:00)
ความคิดเห็นที่ 11
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:57:24)
ความคิดเห็นที่ 12
ขายสุดยอดของหายาก japanese classic turntable รุ่นเรือธงของ ออดิโอคราฟ. Generation เดียวกับ micro seiki, poineer exclusive, denon dp-100m, และ emt Audiocraft AR-110L จับคู่กับ Ac3000 tonearm ของ Audiocraft ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายถ้าไม่ใช่บุเพสันนิวาส ทำบอร์ดใหม่ใส่อาร์ม 12 นิ้วได้เลยถ้าชอบอาร์มยาว. ระบบกันสะเทือนเป็นแบบลอย 3จุด สปริงกับวัสดุพิเศษ. ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน. มอเตอร์ระบบ brushless แพลตเตอร์อลูมินั่มหนัก 3กก โทนอาร์มAC3000 เป็นต้นแบบของ graham phantom ในปัจจุบัน. เสียงจริงตามคลิป. ไฟ100โวลต์. จัดไปแค่ 110,000บาท ไม่ต้องตามหา ไม่ต้องรอเป็นปีปี. ไม่ต้องลุ้นว่ามาถึงจะพังใหม. ราคานี้ไม่มีหัวเข็มคับ
ติดต่อได้ที่ ช่างป้อม 083-1782171 รัชดา ซอย3
Arm_Hi-Fi&Pa (14/09/2561 21:58:02)