ll

 
 
 
Proac Response r8 sig special ebony
Proac Response r8 sig ถูกพัฒนามาจากบรรพบุรุษรากฐานเดียวกันคือ Proac tabellet 50 มา Tablette Reference 8 จนถึงตัวสุดท้าย Tablette Reference 8 Signature เพิ่มความชัดนวลของเสียงกลางและชัดแหลมขึ้นมาเป้นลำดับ
โดดเด่นมากสำหรับเสียงนักร้องหญิงเช่น โอลิเวีย ถงลี่ เลสลี่ ออยสเตอร์ แคร มาร์โล และท่านอื่นๆ แจ๊สก็ไปได้หมดทุกแนวมากชิ้นน้อยชิ้น
เข้ากับแอมป์ได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงอนอะไรมาก เครื่องเครา สายสัญญานลำโพง ถ้าใช้ของดีหน่อย ก็จะได้ประสิทธิภาพขึ้นอีกมากพอสมควรครับผม
แนะนำลำโพงที่ควรค่าในการเก็บและสะสมอีกตัว ก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาอีกรุ่นครับผมMozart-Audio recommend
ฝากขาย 49,500.-
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(อ่าน 360 | ตอบ 4 ) (07/11/2561 22:33:47)
ความคิดเห็นที่ 1
Proac Response r8 sig ถูกพัฒนามาจากบรรพบุรุษรากฐานเดียวกันคือ Proac tabellet 50 มา Tablette Reference 8 จนถึงตัวสุดท้าย Tablette Reference 8 Signature เพิ่มความชัดนวลของเสียงกลางและชัดแหลมขึ้นมาเป้นลำดับ
โดดเด่นมากสำหรับเสียงนักร้องหญิงเช่น โอลิเวีย ถงลี่ เลสลี่ ออยสเตอร์ แคร มาร์โล และท่านอื่นๆ แจ๊สก็ไปได้หมดทุกแนวมากชิ้นน้อยชิ้น
เข้ากับแอมป์ได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงอนอะไรมาก เครื่องเครา สายสัญญานลำโพง ถ้าใช้ของดีหน่อย ก็จะได้ประสิทธิภาพขึ้นอีกมากพอสมควรครับผม
แนะนำลำโพงที่ควรค่าในการเก็บและสะสมอีกตัว ก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาอีกรุ่นครับผมMozart-Audio recommend
ฝากขาย 49,500.-
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(07/11/2561 22:35:25)
ความคิดเห็นที่ 2
Proac Response r8 sig ถูกพัฒนามาจากบรรพบุรุษรากฐานเดียวกันคือ Proac tabellet 50 มา Tablette Reference 8 จนถึงตัวสุดท้าย Tablette Reference 8 Signature เพิ่มความชัดนวลของเสียงกลางและชัดแหลมขึ้นมาเป้นลำดับ
โดดเด่นมากสำหรับเสียงนักร้องหญิงเช่น โอลิเวีย ถงลี่ เลสลี่ ออยสเตอร์ แคร มาร์โล และท่านอื่นๆ แจ๊สก็ไปได้หมดทุกแนวมากชิ้นน้อยชิ้น
เข้ากับแอมป์ได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงอนอะไรมาก เครื่องเครา สายสัญญานลำโพง ถ้าใช้ของดีหน่อย ก็จะได้ประสิทธิภาพขึ้นอีกมากพอสมควรครับผม
แนะนำลำโพงที่ควรค่าในการเก็บและสะสมอีกตัว ก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาอีกรุ่นครับผมMozart-Audio recommend
ฝากขาย 49,500.-
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(07/11/2561 22:35:55)
ความคิดเห็นที่ 3
Proac Response r8 sig ถูกพัฒนามาจากบรรพบุรุษรากฐานเดียวกันคือ Proac tabellet 50 มา Tablette Reference 8 จนถึงตัวสุดท้าย Tablette Reference 8 Signature เพิ่มความชัดนวลของเสียงกลางและชัดแหลมขึ้นมาเป้นลำดับ
โดดเด่นมากสำหรับเสียงนักร้องหญิงเช่น โอลิเวีย ถงลี่ เลสลี่ ออยสเตอร์ แคร มาร์โล และท่านอื่นๆ แจ๊สก็ไปได้หมดทุกแนวมากชิ้นน้อยชิ้น
เข้ากับแอมป์ได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงอนอะไรมาก เครื่องเครา สายสัญญานลำโพง ถ้าใช้ของดีหน่อย ก็จะได้ประสิทธิภาพขึ้นอีกมากพอสมควรครับผม
แนะนำลำโพงที่ควรค่าในการเก็บและสะสมอีกตัว ก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาอีกรุ่นครับผมMozart-Audio recommend
ฝากขาย 49,500.-
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(07/11/2561 22:36:22)
ความคิดเห็นที่ 4
Proac Response r8 sig ถูกพัฒนามาจากบรรพบุรุษรากฐานเดียวกันคือ Proac tabellet 50 มา Tablette Reference 8 จนถึงตัวสุดท้าย Tablette Reference 8 Signature เพิ่มความชัดนวลของเสียงกลางและชัดแหลมขึ้นมาเป้นลำดับ
โดดเด่นมากสำหรับเสียงนักร้องหญิงเช่น โอลิเวีย ถงลี่ เลสลี่ ออยสเตอร์ แคร มาร์โล และท่านอื่นๆ แจ๊สก็ไปได้หมดทุกแนวมากชิ้นน้อยชิ้น
เข้ากับแอมป์ได้หลากหลาย ไม่เกี่ยงงอนอะไรมาก เครื่องเครา สายสัญญานลำโพง ถ้าใช้ของดีหน่อย ก็จะได้ประสิทธิภาพขึ้นอีกมากพอสมควรครับผม
แนะนำลำโพงที่ควรค่าในการเก็บและสะสมอีกตัว ก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาอีกรุ่นครับผมMozart-Audio recommend
ฝากขาย 49,500.-
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(07/11/2561 22:36:40)