ll

 
 
 
int. amp Aura VA100 MK II
int. amp Aura VA100 MK II Made by B&W สี Gloss Black รุ่น bi wire ไฟ 220 สภาพนางฟ้า

ให้กำลังเยอะกว่ารุ่น MK I เวทีเสียงกว้างกว่า จังหวะและหัวเสียงกระชับกว่าเดิม

ราคา 21,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ พระราม 3

สกล 0858407890 Line ID 0858407890
nicola (อ่าน 372 | ตอบ 2 ) (08/11/2561 17:12:19)
ความคิดเห็นที่ 1
int. amp Aura VA100 MK II Made by B&W สี Gloss Black รุ่น bi wire ไฟ 220 สภาพนางฟ้า

ให้กำลังเยอะกว่ารุ่น MK I เวทีเสียงกว้างกว่า จังหวะและหัวเสียงกระชับกว่าเดิม

ราคา 21,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ พระราม 3

สกล 0858407890 Line ID 0858407890
nicola (08/11/2561 17:12:46)
ความคิดเห็นที่ 2
int. amp Aura VA100 MK II Made by B&W สี Gloss Black รุ่น bi wire ไฟ 220 สภาพนางฟ้า

ให้กำลังเยอะกว่ารุ่น MK I เวทีเสียงกว้างกว่า จังหวะและหัวเสียงกระชับกว่าเดิม

ราคา 21,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ พระราม 3

สกล 0858407890 Line ID 0858407890
nicola (08/11/2561 17:12:59)