ll

 
 
 
Ayre CX7E
Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(อ่าน 624 | ตอบ 5 ) (06/12/2561 20:14:51)
ความคิดเห็นที่ 1
CD Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(06/12/2561 20:15:51)
ความคิดเห็นที่ 2
CD Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(06/12/2561 20:16:11)
ความคิดเห็นที่ 3
CD Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(06/12/2561 20:16:41)
ความคิดเห็นที่ 4
CD Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(06/12/2561 20:17:17)
ความคิดเห็นที่ 5
CD Ayre CX7E
Stereophile class a เสียงดีมากครับออดิโอไฟล์ ชิ้นดนตรีชัด แม่นยำ รูปวงสวยงาม โปรงกว้าง เสียงดีสมจริง ไฮเอนครับ
ฝากขาย 45,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(06/12/2561 20:17:25)