ll

 
 
 
ขาย เครื่องเล่น Streamer / Dac ของ Electro
ขาย เครื่องเล่น Streamer / Dac ของ Electro รุ่น Rena -S1 สภาพใหม่มากๆ มือ 1 ใช้งานมาแค่ 3-4 เดือน
เรื่องคุณภาพเสียง ยี่้ห้อ Electro เป็นประกันอยู่แล้ว

****** ขอปล่อย 27000..- ****

สอบถามได้ครับ 064 934 5959 / line =piag91

ลิ้ง รีวิว Rena s-1ของ อ.ธานี แห่ง GM2000

https://www.gm2000magazine.com/review-ecliving-rena-s1/3/

อีก รีวิว
https://www.gmlive.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8CECLivingbyElectrocompaniet%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99S-1
boss (อ่าน 462 | ตอบ 2 ) (10/01/2562 20:10:55)
ความคิดเห็นที่ 1
2
boss (10/01/2562 20:11:22)
ความคิดเห็นที่ 2
3
boss (10/01/2562 20:11:36)