http://www.noom-hifi.com

 
 
 
!!อัพเดทสายที่มี !! รับประกอบสายลำโพง/สัญญาณ ตามต้องการครับ
สายทุกรายการสั่งตรงจากตัวแทนในบ้านเราทั้งนั้นครับ

>>> รับประกันแท้ 1000000000%ครับ <<<

อัพเดทสายที่มีของพร้อมจำหน่ายตอนนี้

สายสัญญาณ
1.สาย Furutech รุ่น S22 สายเปล่าเมตรละ = 3400 บาท
2.สาย Furutech รุ่น S21 สายเปล่าเมตรละ = 2700 บาท
3.สาย Furutech รุ่น sa22 สายเปล่าเมตรละ = 1380 บาท
4.สาย Furutech รุ่น Sa509 สายเปล่าเมตรละ = 390 บาท
5.สาย Cardas รุ่น Crosslink 1l สายเปล่าเมตรละ = 1900 บาท
6.สาย Cardas รุ่น 2x21.5 สายเปล่าเมตรละ = 1250 บาท
7.สาย Tchernov รุ่น Original mkII สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
8.สาย Tchernov รุ่น Original Balance สายเปล่าเมตรละ = 1100 บาท
9.สาย Tchernov รุ่น Special mkIIสายเปล่าเมตรละ = 1300 บาท
10.สาย Tchernov รุ่น Classic mkII สายเปล่าเมตรละ = 2800 บาท
11.สาย Kimber รุ่น V21 สายเปล่าเมตรละ = 550
12.สาย Transparent รุ่น The Link สายเปล่าเมตรละ = 900 บาท
13.สาย Palic สายเงินถัก4 สายเปล่าเมตรละ = 550
14.สาย Supra รุ่น effi สายเปล่าเมตรละ = 1600
15.สาย Mogami 2549 สายเปล่าเมตรละ = 120 บาท
16.สาย Mogami 2497 สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
17.สาย Mogami 2524 สายเปล่าเมตรละ = 240 บาท
18.สาย Mogami 2534 สายเปล่าเมตรละ = 160 บาท
19.สาย Oyaide Pa02 V2 สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
20.สาย Straight Wire DVA สายเปล่าเมตรละ = 800 บาท
21.สาย Oyaide FTVS-510 digital สายเปล่าเมตรละ = 3500 บาท
22.สาย Furutech Fc62 digital สายเปล่าเมตรละ = 450 บาท
23.สาย DHLABS รุ่น SUB Sonic สายเปล่าเมตรละ = 390 บาท
24.สาย Van den Hul d300 mkIII สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
25.สาย Canare รุ่น L-2T2S สายเปล่าเมตรละ = 100 บาท
---------------------------------------------
สายลำโพง
1.สาย Tchernov รุ่น Standard One SC สายเปล่าเมตรละ = 200 บาท
2.สาย Tchernov รุ่น Original TwoSC สายเปล่าเมตรละ = 750 บาท
3.สาย Tchernov รุ่น Original One SC สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
4.สาย Tchernov รุ่น Special SC สายเปล่าเมตรละ = 1500 บาท
5.สาย Tchernov รุ่น Classic Biwire สายเปล่าเมตรละ = 3500 บาท
6.สาย Furutech FS-303 สายเปล่าเมตรละ = 220 บาท
7.สาย Furutech FS-301 สายเปล่าเมตรละ = 370 บาท
8.สาย Mogami 3103 สายเปล่าเมตรละ = 450 บาท
9.สาย Mogami 3104 สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
10.สาย Transparent รุ่น HP14-2 สายเปล่าเมตรละ = 380 บาท
11.สาย Kimber รุ่น Kwik12 สายเปล่าเมตรละ = 460 บาท
12.สาย ecosse รุ่น CS2.2 ultra สายเปล่าเมตรละ = 260 บาท
13.สาย Cardas รุ่น 101 สายเปล่าเมตรละ = 1500 บาท
14.สาย Acoustic Zen รุ่น CL3-PRO 14x4core สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
15.สาย Monster รุ่น MCX1S สายเปล่าเมตรละ = 490 บาท
16.สาย Triangle รุ่น opera 2.5 สายเปล่าเมตรละ = 170 บาท
17.สาย Triangle รุ่น opera 4.0 สายเปล่าเมตรละ = 280 บาท
---------------------------------------------
สายไฟ
1.สาย Furutech รุ่น 314agII สายเปล่าเมตรละ = 1850 บาท
2.สาย Furutech รุ่น 3ts762 สายเปล่าเมตรละ = 3500 บาท
3.สาย Furutech รุ่น fp-s35n สายเปล่าเมตรละ = 3500 บาท
4.สาย Furutech รุ่น tcs31 สายเปล่าเมตรละ = 5400 บาท
5.สาย palic รุ่น ac3000 สายเปล่าเมตรละ = 800 บาท
6.สาย palic รุ่น ac4000 สายเปล่าเมตรละ = 1400 บาท
7.สาย palic รุ่น ruby6000 สายเปล่าเมตรละ = 1800 บาท
8.สาย neotech รุ่น 3001 สายเปล่าเมตรละ = 4000 บาท
9.สาย neotech รุ่น 5001 สายเปล่าเมตรละ = 1800 บาท
10.สาย Supra รุ่น Lorad 1.5 mkII สายเปล่าเมตรละ = 900 บาท
11.สาย Supra รุ่น Lorad 2.5 mkII สายเปล่าเมตรละ = 1200 บาท
12.สาย Black Rhodium รุ่น Libra สายเปล่าเมตรละ = 750 บาท
13.สาย DHLABS รุ่น POWER Plus สายเปล่าเมตรละ = 1350 บาท
14.สาย DHLABS รุ่น ENCORE สายเปล่าเมตรละ = 900 บาท

สนใจสอบถามได้ครับ 0869726003 / line= kengrama3

https://www.facebook.com/สายสัญญาณ-สายลำโพง-DIY-1427611670783608/แก้ไขล่าสุด 09/03/2021 08:43:24
(อ่าน 15925 | ตอบ 1 ) (15/01/2562 17:04:18)
ความคิดเห็นที่ 1
https://www.facebook.com/สายสัญญาณ-สายลำโพง-DIY-1427611670783608/
(15/01/2562 17:07:15)