ll

 
 
 
Soundeck DF Round
Soundeck DF ใช้รองเครื่องเสียงได้ทุกชิ้น
ผู้ผลิตแนะนำให้ทดลองที่ต้นทางก่อนแล้วจึงไล่ลงมาถึงลำโพง......เครื่องหลอดจะรักมากเป็นพิเศษครับ


สนใจสั่งซื้อได้ที่
คุณดารุนัย นาคเวียง
โทร. 097-282-7150
http://www.soundeckthailand.com
Line : @Soundeck Thailand
IG : soundeck_thแก้ไขล่าสุด 06/02/2019 11:07:28
(อ่าน 157 | ตอบ 0 ) (06/02/2562 10:59:42)