ll

 
 
 
Cayin A845Pro รุ่นพิเศษครบรอบ 25 ปี
Cayin A845Pro
_________อินทิเกรตแอมป์รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 25 ปี เป็นรุ่นที่จัดเต็มอุปกรณ์ และหลอดทั้ง หมดเพื่อคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม

ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ - 3 มีนาคม นี้เท่านั้น
115,000.-
0969787424 คุณM
Line ID : m_240956
(อ่าน 642 | ตอบ 6 ) (11/02/2562 15:37:09)
ความคิดเห็นที่ 1
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:38:03)
ความคิดเห็นที่ 2
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:38:25)
ความคิดเห็นที่ 3
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:38:39)
ความคิดเห็นที่ 4
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:38:53)
ความคิดเห็นที่ 5
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:39:12)
ความคิดเห็นที่ 6
Cayin A845Pro
(11/02/2562 15:39:40)