ll

 
 
 
Focal Aria 936 - Walnut finish.
Focal Aria 936 - Walnut finish.
สภาพใหม่ๆครบกล่อง
SRP £2499 มือหนึ่งราวๆ 150,000
ฝากจำหน่าย 79000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(อ่าน 307 | ตอบ 4 ) (14/03/2562 10:57:21)
ความคิดเห็นที่ 1
Focal Aria 936 - Walnut finish.
สภาพใหม่ๆครบกล่อง
SRP £2499 มือหนึ่งราวๆ 150,000
ฝากจำหน่าย 79000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/03/2562 10:57:53)
ความคิดเห็นที่ 2
Focal Aria 936 - Walnut finish.
สภาพใหม่ๆครบกล่อง
SRP £2499 มือหนึ่งราวๆ 150,000
ฝากจำหน่าย 79000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/03/2562 10:58:16)
ความคิดเห็นที่ 3
Focal Aria 936 - Walnut finish.
สภาพใหม่ๆครบกล่อง
SRP £2499 มือหนึ่งราวๆ 150,000
ฝากจำหน่าย 79000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/03/2562 10:58:30)
ความคิดเห็นที่ 4
Focal Aria 936 - Walnut finish.
สภาพใหม่ๆครบกล่อง
SRP £2499 มือหนึ่งราวๆ 150,000
ฝากจำหน่าย 79000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/03/2562 11:07:52)