ll

 
 
 
Mcintosh mc2300
Mcintosh mc2300
เพาเวอร์มหึมา กำลังขับ 300 วัตต์ ต่อเนื่องต่อข้างที่ 8โอห์ม
เป็นเครื่องสร้างชื่อ รุ่นตำนานของ mcintosh
ใช้ในเรือดำน้ำช่วงสงครามโลก เพื่อใช้ส่งสัญญาน
เสียงอิ่มเนียน หนักแน่น ขับได้ทุกลำโพงบนโลกนี้
ขาย 125,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(อ่าน 318 | ตอบ 3 ) (14/04/2562 16:27:02)
ความคิดเห็นที่ 1
Mcintosh mc2300
เพาเวอร์มหึมา กำลังขับ 300 วัตต์ ต่อเนื่องต่อข้างที่ 8โอห์ม
เป็นเครื่องสร้างชื่อ รุ่นตำนานของ mcintosh
ใช้ในเรือดำน้ำช่วงสงครามโลก เพื่อใช้ส่งสัญญาน
เสียงอิ่มเนียน หนักแน่น ขับได้ทุกลำโพงบนโลกนี้
ขาย 125,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/04/2562 16:27:29)
ความคิดเห็นที่ 2
Mcintosh mc2300
เพาเวอร์มหึมา กำลังขับ 300 วัตต์ ต่อเนื่องต่อข้างที่ 8โอห์ม
เป็นเครื่องสร้างชื่อ รุ่นตำนานของ mcintosh
ใช้ในเรือดำน้ำช่วงสงครามโลก เพื่อใช้ส่งสัญญาน
เสียงอิ่มเนียน หนักแน่น ขับได้ทุกลำโพงบนโลกนี้
ขาย 125,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/04/2562 16:27:58)
ความคิดเห็นที่ 3
Mcintosh mc2300
เพาเวอร์มหึมา กำลังขับ 300 วัตต์ ต่อเนื่องต่อข้างที่ 8โอห์ม
เป็นเครื่องสร้างชื่อ รุ่นตำนานของ mcintosh
ใช้ในเรือดำน้ำช่วงสงครามโลก เพื่อใช้ส่งสัญญาน
เสียงอิ่มเนียน หนักแน่น ขับได้ทุกลำโพงบนโลกนี้
ขาย 125,000
Tel : 0891073266 / 0917499944 ก่อนมาฟังกรุณานัดล่วงหน้านะครับ
line id : bhumechan
มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจ สอบถามสินค้าทาง line หรือ Facebook สอบถาม ปรึกษาปัญหาเครื่องเสียงฟรีได้ที่เฟสบุ๊คตามที่ด้านล่างนี้นะครับ
https://www.facebook.com/Mozart-audio-898730533474577
(14/04/2562 16:28:15)