ll

 
 
 
.. . รู้อะไรต้องรู้ให้ลึก .. มีใครรู้บ้างว่าโลโก้ของ Nordost มีความหมายว่าอย่างไร . ..
.. . รู้อะไรต้องรู้ให้ลึก .. มีใครรู้บ้างว่าตัว O ตัวเเรกของโลโก้ Nordost มีความหมายว่าอย่างไร . ..
(อ่าน 248 | ตอบ 4 ) (22/04/2562 15:09:25)
ความคิดเห็นที่ 1
คำตอบคือการแทนถึงสัญญลักษณ์ของเข็มทิศ ( compas ) ครับ
(22/04/2562 15:12:24)
ความคิดเห็นที่ 2
และทิศทางของปลายลูกศรของเข็มทิศนั้นยังมีความหมายซ่อนอีกชั้นครับ
(22/04/2562 15:15:02)
ความคิดเห็นที่ 3
โดยที่ชี้ไปทิศที่ตั้งของโรงงาน Nordost ในเมือง Holliston, Massachusetts, USA. ( ตรงพื้นที่แดงๆ ) ครับผม
(22/04/2562 15:21:51)
ความคิดเห็นที่ 4
Where are Nordost cables made?
All Nordost cables, resonance control devices, and QRT products are made in Holliston, Massachusetts, USA. Nordost is committed to making all of its products in the USA.
(22/04/2562 15:27:34)