http://www.noom-hifi.com

 
 
 
Dynaudio: Special Forty Anniversary รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งตำนาน ที่นักเล่น นักฟัง และนักสะสม ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง
.
Dynaudio Special Forty รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ด้วยการปรับปรุงทั้ง Tweeter และ Woofer ที่ว่าดีอยู่แล้วให้มีความพิเศษขึ้นไปอีก เพื่อใช้ในรุ่น Special Forty เพียงรุ่นเดียวโดยเฉพาะ จะเรียกว่าเป็นรุ่น Limited ก็ว่าได้ เพราะ Driver ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในรุ่นอื่นๆ ทั้งยังเป็นสีพิเศษที่ทาง Dynaudio บรรจงสรรค์สร้างมาเป็นพิเศษ (ไม่เคยมีในรุ่นใดมาก่อน) ไม่เพียงเท่านี้เรื่องคุณภาพเสียงก็โดดเด่นเช่นกัน เนื่องจาก Driver ถูกพัฒนาพิเศษมาโดยเฉพาะ จึงทำให้เสียงของ Forty มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ ถึงแม้จะให้ Tweeter Esotar อันเลื่องชื่อก็ตาม และแน่นอนยังคง Made in Denmark ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว นักเล่นนักฟังและนักสะสม ไม่ควรพลาดที่จะมีรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเป็นที่สุด

ราคา 145,000 บาท

สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(อ่าน 436 | ตอบ 5 ) (04/06/2562 15:56:42)
ความคิดเห็นที่ 1
.
Dynaudio Special Forty รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ด้วยการปรับปรุงทั้ง Tweeter และ Woofer ที่ว่าดีอยู่แล้วให้มีความพิเศษขึ้นไปอีก เพื่อใช้ในรุ่น Special Forty เพียงรุ่นเดียวโดยเฉพาะ จะเรียกว่าเป็นรุ่น Limited ก็ว่าได้ เพราะ Driver ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในรุ่นอื่นๆ ทั้งยังเป็นสีพิเศษที่ทาง Dynaudio บรรจงสรรค์สร้างมาเป็นพิเศษ (ไม่เคยมีในรุ่นใดมาก่อน) ไม่เพียงเท่านี้เรื่องคุณภาพเสียงก็โดดเด่นเช่นกัน เนื่องจาก Driver ถูกพัฒนาพิเศษมาโดยเฉพาะ จึงทำให้เสียงของ Forty มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ ถึงแม้จะให้ Tweeter Esotar อันเลื่องชื่อก็ตาม และแน่นอนยังคง Made in Denmark ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว นักเล่นนักฟังและนักสะสม ไม่ควรพลาดที่จะมีรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเป็นที่สุด

ราคา 145,000 บาท

สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(04/06/2562 15:57:36)
ความคิดเห็นที่ 2
.
Dynaudio Special Forty รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ด้วยการปรับปรุงทั้ง Tweeter และ Woofer ที่ว่าดีอยู่แล้วให้มีความพิเศษขึ้นไปอีก เพื่อใช้ในรุ่น Special Forty เพียงรุ่นเดียวโดยเฉพาะ จะเรียกว่าเป็นรุ่น Limited ก็ว่าได้ เพราะ Driver ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในรุ่นอื่นๆ ทั้งยังเป็นสีพิเศษที่ทาง Dynaudio บรรจงสรรค์สร้างมาเป็นพิเศษ (ไม่เคยมีในรุ่นใดมาก่อน) ไม่เพียงเท่านี้เรื่องคุณภาพเสียงก็โดดเด่นเช่นกัน เนื่องจาก Driver ถูกพัฒนาพิเศษมาโดยเฉพาะ จึงทำให้เสียงของ Forty มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ ถึงแม้จะให้ Tweeter Esotar อันเลื่องชื่อก็ตาม และแน่นอนยังคง Made in Denmark ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว นักเล่นนักฟังและนักสะสม ไม่ควรพลาดที่จะมีรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเป็นที่สุด

ราคา 145,000 บาท

สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(04/06/2562 15:58:03)
ความคิดเห็นที่ 3
.
Dynaudio Special Forty รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ด้วยการปรับปรุงทั้ง Tweeter และ Woofer ที่ว่าดีอยู่แล้วให้มีความพิเศษขึ้นไปอีก เพื่อใช้ในรุ่น Special Forty เพียงรุ่นเดียวโดยเฉพาะ จะเรียกว่าเป็นรุ่น Limited ก็ว่าได้ เพราะ Driver ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในรุ่นอื่นๆ ทั้งยังเป็นสีพิเศษที่ทาง Dynaudio บรรจงสรรค์สร้างมาเป็นพิเศษ (ไม่เคยมีในรุ่นใดมาก่อน) ไม่เพียงเท่านี้เรื่องคุณภาพเสียงก็โดดเด่นเช่นกัน เนื่องจาก Driver ถูกพัฒนาพิเศษมาโดยเฉพาะ จึงทำให้เสียงของ Forty มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ ถึงแม้จะให้ Tweeter Esotar อันเลื่องชื่อก็ตาม และแน่นอนยังคง Made in Denmark ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว นักเล่นนักฟังและนักสะสม ไม่ควรพลาดที่จะมีรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเป็นที่สุด

ราคา 145,000 บาท

สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(04/06/2562 15:58:43)
ความคิดเห็นที่ 4
.
Dynaudio Special Forty รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ด้วยการปรับปรุงทั้ง Tweeter และ Woofer ที่ว่าดีอยู่แล้วให้มีความพิเศษขึ้นไปอีก เพื่อใช้ในรุ่น Special Forty เพียงรุ่นเดียวโดยเฉพาะ จะเรียกว่าเป็นรุ่น Limited ก็ว่าได้ เพราะ Driver ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในรุ่นอื่นๆ ทั้งยังเป็นสีพิเศษที่ทาง Dynaudio บรรจงสรรค์สร้างมาเป็นพิเศษ (ไม่เคยมีในรุ่นใดมาก่อน) ไม่เพียงเท่านี้เรื่องคุณภาพเสียงก็โดดเด่นเช่นกัน เนื่องจาก Driver ถูกพัฒนาพิเศษมาโดยเฉพาะ จึงทำให้เสียงของ Forty มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ ถึงแม้จะให้ Tweeter Esotar อันเลื่องชื่อก็ตาม และแน่นอนยังคง Made in Denmark ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้ว นักเล่นนักฟังและนักสะสม ไม่ควรพลาดที่จะมีรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเป็นที่สุด

ราคา 145,000 บาท

สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(04/06/2562 15:59:31)
ความคิดเห็นที่ 5
.
สนใจสอบถามได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th

https://line.me/ti/g2/MDYRZBF5A6
(04/06/2562 15:59:56)