ll

 
 
 
Marantz8 รุ่นแรก Original......฿.115,000.
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (อ่าน 441 | ตอบ 10 ) (12/06/2562 18:12:39)
ความคิดเห็นที่ 1
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:13:22)
ความคิดเห็นที่ 2
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:13:50)
ความคิดเห็นที่ 3
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:14:28)
ความคิดเห็นที่ 4
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:14:59)
ความคิดเห็นที่ 5
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:15:35)
ความคิดเห็นที่ 6
- เป็น รุ่น8 แท้งไม่ใช่ 8B หรือ 8K หรือ Reissue.
- สภาพ พอสวย สมอายุ สี่สิบกว่าปี (ตามรูป)
- ตรวจเช็คแล้ว ทำงานปรกติได้อีกเป็น สิบๆปี
- หลอด 4 X EL34 เป็นรุ่น สองห่วง หรือ ตามชอบ มีให้เลือก
- กำลังขับ ข้างละ 30Rms.,,,ใช้ไฟ USA 115 Volt.
- นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
- 085 903 4600
Tcc08 (12/06/2562 18:17:36)
ความคิดเห็นที่ 7
ตัวนี้เป็นตัวที่ 27|(1027)....ตั้งแต่แรกเริ่มผลิต
Tcc08 (12/06/2562 18:19:44)
ความคิดเห็นที่ 8
นัดมาชม และทดลองฟังได้ครับ
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกท่านครับ
......
Tcc08 (12/06/2562 18:22:36)
ความคิดเห็นที่ 9
นัดมาชม และทดลองฟังได้ครับ
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกท่านครับ
......
Tcc08 (12/06/2562 18:23:06)
ความคิดเห็นที่ 10
นัดมาชม และทดลองฟังได้ครับ
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกท่านครับ
......
Tcc08 (12/06/2562 18:23:32)