ll

 
 
 
ม้วนลีลสภาพดี..7"(100ม้วน)จากร้านแผ่นเสียง
น่าจะมีเพลง
100ม้วน
ราคา12000.-ส่ง500.-
โทร085-9312911ไพรัช
diamond_yuy (อ่าน 178 | ตอบ 6 ) (30/06/2562 21:29:28)
ความคิดเห็นที่ 1
-
diamond_yuy (30/06/2562 21:30:07)
ความคิดเห็นที่ 2
-
diamond_yuy (30/06/2562 21:30:43)
ความคิดเห็นที่ 3
วันนี้พึ่งส่ง5.7"ไป44ม้วน
diamond_yuy (30/06/2562 21:31:49)
ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (30/06/2562 21:32:08)
ความคิดเห็นที่ 5
-
diamond_yuy (30/06/2562 21:39:10)
ความคิดเห็นที่ 6
ขยแล้วครับ..
ยังเหลือ7"นิดหน่อย..
diamond_yuy (01/07/2562 16:06:36)