ll

 
 
 
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (อ่าน 477 | ตอบ 15 ) (10/09/2562 23:20:33)
ความคิดเห็นที่ 1
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:21:28)
ความคิดเห็นที่ 2
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:21:54)
ความคิดเห็นที่ 3
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:22:19)
ความคิดเห็นที่ 4
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:22:51)
ความคิดเห็นที่ 5
Jeff Roland Consummate PreAmp with Pno MM& MC.....ราคาสุดท้าย...฿.95,000
- รุ่นนี้ ร่วมสร้างชื่อเสียง ให้ ค่าย Jeff Rowland ให้โด่งดัง ในวงการ
- PreAmp หร้อมภาค โฟนโนทั้ง MM & MC. ตัวเดียว จบ
- รุนนี้ แยกภาค จ่ายไฟ ต่าหาน ทำให้เสียงรบกวน น้อยลง
- รวมเป็น ชุด สามชิ้น สภาพ สวย ตามรูป
- ราคานี้ สุดคุ้มแล้วครับ
- 0859034600 นัดมาชมและ ทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:23:13)
ความคิดเห็นที่ 6
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:24:55)
ความคิดเห็นที่ 7
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:25:32)
ความคิดเห็นที่ 8
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:25:53)
ความคิดเห็นที่ 9
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:26:21)
ความคิดเห็นที่ 10
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:26:45)
ความคิดเห็นที่ 11
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:27:15)
ความคิดเห็นที่ 12
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:27:42)
ความคิดเห็นที่ 13
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:28:09)
ความคิดเห็นที่ 14
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:28:54)
ความคิดเห็นที่ 15
ขอขอบคุณ ทีมงาน หนุ่มไฮไฟ ทุกๆท่านครับ
Tcc08 (10/09/2562 23:29:48)