ll

 
 
 
LP12 Lingo 4
Linn LP12 - Too many Awards to name !
LP12 Lingo 4 Upgrading Your Musics Offer

วันนี้ถึง 30 กันยายน 2562 อัพเกรด LP12 ด้วย Lingo 4 เริ่มต้น *฿ 25,999.-
สัมผัสรับรู้สิ่งที่ขาดหายไปก่อน Linn ปรับขึ้นราคา 1 ตุลาคม 2562 ครับ

สนใจติดต่อได้ที่
TRG หลานหลวง
081 617 8484

*รวมค่าติดตั้งปรับตั้งเครื่องมูลค่า ฿ 5,000.-บาท (ไม่รวม wiring strap ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนราคา ฿ 1,000.-)
ราคาเริ่มต้นเป็นไปตามเงื่อนไขส่งเสริมการขาย
TRG Analog Devices (อ่าน 748 | ตอบ 0 ) (17/09/2562 12:05:14)