ll

 
 
 
โละ70กล่องแผ่นแท้_ถูกมาก เอาไปฟังเล่นครับ
โละ70กล่องแผ่นแท้_ถูกมาก
Gmm/rs/แผ่นนอก_
มีริ้วรอยบ้างจากการใช้งาน
ทั้งหมด1000.-ส่ง150.-
โทร085-9312911ไพรัช
diamond_yuy (อ่าน 344 | ตอบ 9 ) (18/09/2562 11:08:27)
ความคิดเห็นที่ 1
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:08:55)
ความคิดเห็นที่ 2
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:09:55)
ความคิดเห็นที่ 3
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:10:20)
ความคิดเห็นที่ 4
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:10:40)
ความคิดเห็นที่ 5
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:11:07)
ความคิดเห็นที่ 6
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:11:34)
ความคิดเห็นที่ 7
-
diamond_yuy (18/09/2562 11:11:55)
ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณครับ
diamond_yuy (18/09/2562 11:12:09)
ความคิดเห็นที่ 9
ขยแล้วครับ
diamond_yuy (18/09/2562 12:14:10)