ll

 
 
 
ลำโพง Dali Royal Tower : Made in Denmark
ลำโพงทำใน Denmark แท้ๆ เสียงเนียน ฟังสบายแบบ Dali โลกเก่า
แต่.....ราคาถูกกว่าลำโพงทำในจีนตอนนี้.....

ราคา 45,000 บาท
หมู 081-930-6002
mutae (อ่าน 210 | ตอบ 2 ) (09/10/2562 15:30:40)
ความคิดเห็นที่ 1
ลำโพงทำใน Denmark แท้ๆ เสียงเนียน ฟังสบายแบบ Dali โลกเก่า
แต่.....ราคาถูกกว่าลำโพงทำในจีนตอนนี้.....

ราคา 45,000 บาท
หมู 081-930-6002
mutae (09/10/2562 15:31:03)
ความคิดเห็นที่ 2
ลำโพงทำใน Denmark แท้ๆ เสียงเนียน ฟังสบายแบบ Dali โลกเก่า
แต่.....ราคาถูกกว่าลำโพงทำในจีนตอนนี้.....

ราคา 45,000 บาท
หมู 081-930-6002
mutae (09/10/2562 15:31:14)