ll

 
 
 
*** บล็อคไม้ขุดทำปลั๊กพ่วง ไม้ชิ้นเดียว ***
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็ก เรียงแนวยาว พร้อมฝาหรือหน้ากากแบบใหม่หนา 1.7 ซม.ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (อ่าน 151 | ตอบ 12 ) (08/11/2562 12:30:59)
ความคิดเห็นที่ 1
- 4 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับสองตัว พร้อมฝาหรือหน้ากากไม้แบบใหม่หนา 1.7 ซม.ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:33:16)
ความคิดเห็นที่ 2
- 2 ช่องเสียบ แบบเบ้าเล็กใส่เต้ารับหนึ่งตัว พร้อมฝาหรือหน้ากากไม้ ราคา 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:35:51)
ความคิดเห็นที่ 3
- IEC Inlet อีกตัวครับ
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:37:00)
ความคิดเห็นที่ 4
- รูกลมสอดสายตัวหนึ่ง
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:38:18)
ความคิดเห็นที่ 5
- 2 ช่องเสียบ แบบติดผนัง พร้อมฝาหรือหน้ากากแบบหนา 2.8 ซม.(ช่องเสียบลึกร่วม 2 ซม.กระชับปลั๊กเสียบตัวผู้ให้แน่นกระชับไม่โยกคลอน) ราคา 1,300.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:41:52)
ความคิดเห็นที่ 6
- 8 ช่องเสียบ แบบ 4 เบ้าเล็ก เรียงแนวขวาง ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:43:08)
ความคิดเห็นที่ 7
- 8 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าใหญ่ วางเต้ารับแนวขวาง ราคา 2,000.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:43:56)
ความคิดเห็นที่ 8
- 6 ช่องเสียบ แบบ 3 เบ้าเล็กแนวขวาง ราคา่ 1,800.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:44:40)
ความคิดเห็นที่ 9
- 6 ช่องเสียบ แบบ เบ้าใหญ่ (เต้ารับสองตัว) + เบ้าเล็ก (เต้ารับหนึ่งตัว) ราคา 1,700.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:46:16)
ความคิดเห็นที่ 10
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็กแนวยาว ราคา 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:48:48)
ความคิดเห็นที่ 11
- 4 ช่องเสียบ แบบเบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับสองตัว ราคา 1,200.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:52:51)
ความคิดเห็นที่ 12
- ราคารวมส่ง
- แบบละตัวตามรูป
- เป็นไม้ประดู่ไม้เนื้อแข็ง ลายสวยลายเยอะ และทนทานนานร้อยปี


โทร.089 63 7709 ไลน์ : 082362178
พันธ์ นิพนธ์ (08/11/2562 12:55:30)