ll

 
 
 
*** บล็อคไม้ขุดทำปลั๊กพ่วง ไม้ชิ้นเดียว ***
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็ก เรียงแนวยาว พร้อมฝาครอบหรือหน้ากากแบบหนา 1.8 ซม. ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (อ่าน 165 | ตอบ 13 ) (14/11/2562 08:34:26)
ความคิดเห็นที่ 1
- 4 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับสองตััว พร้อมฝาครอบหรือหน้ากากแบบหนา 1.7 ซม.ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:36:48)
ความคิดเห็นที่ 2
- 2 ช่องเสียบ แบบเบ้าเล็กใส่เต้ารับหนึ่งตััว พร้อมฝาครอบหรือหน้ากากไม้ ราคา 1,500.-บาท (รูกลมสอดสาย)
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:38:56)
ความคิดเห็นที่ 3
- 2 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าเล็ก ใส่เต้ารับหนึ่งตัว พร้อมฝาครอบหรือหน้ากากไม้ ราคา 1,500.-บาท (IEC Inlet)
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:40:38)
ความคิดเห็นที่ 4
- 8 ช่องเสียบ แบบ 4 เบ้าเล็ก แนวขวางตัวบล็อค ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:42:06)
ความคิดเห็นที่ 5
- 8 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าใหญ่ (เต้ารับ 2 ตัว/เบ้าใหญ่) ราคา 2,000.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:43:20)
ความคิดเห็นที่ 6
- 6 ช่องเสียบ แบบ 3 เบ้าเล็ก แนวขวาง ราคา 1,800.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:44:36)
ความคิดเห็นที่ 7
- 6 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าใหญ่ + 1 เบ้าเล็ก (เต้ารับ 2 + เต้ารับ 1) ราคา 1,700.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:46:04)
ความคิดเห็นที่ 8
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็ก เรียงแนวยาว ราคา 1,500.-บาท (ไม้ประดูู่ลายเสือสวยลายเยอะ)
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:54:42)
ความคิดเห็นที่ 9
- 4 ช่องเสียบ แบบเบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับสองตัว ราคา 1,200.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:56:00)
ความคิดเห็นที่ 10
- ฝาไม้ประดู่ แบบ 2 ช่องเสียบ ราคา 400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:57:44)
ความคิดเห็นที่ 11
- รูป 2
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 08:59:11)
ความคิดเห็นที่ 12
- รูป 3
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 09:01:22)
ความคิดเห็นที่ 13
- ราคา รวมส่ง
- บล็อคไม้ปลั๊กพ่วงมีแบบละตัวตามรูปโทร.089 643 7709 ไลน์ : 0823624178
พันธ์ นิพนธ์ (14/11/2562 09:03:28)