ll

 
 
 
*** บล็อคไม้ปลั๊กพ่วง ไม้ชิ้นเดียวขุด ***
- 8 ช่องเสียบ แบบ 4 เบ้าเล็ก แนวขวางตวบล็อค ราคา 2,400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (อ่าน 158 | ตอบ 7 ) (02/12/2562 10:55:09)
ความคิดเห็นที่ 1
8 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าใหญ่ (เบ้ารวมเต้ารบสองชุด) ราคา 2,000.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 10:56:59)
ความคิดเห็นที่ 2
- 6 ช่องเสียบ แบบ 3 เบ้าเล็ก เรียงแนวขวาง ราคา 1,800.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 10:58:21)
ความคิดเห็นที่ 3
- 6 ช่องเสียบ แบบ 1 เบ้าใหญ่ + 1 เบ้าเล็ก (เต้ารับ 2 ตัว + เต้ารับ 1 ตัว) ราคา 1,700.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 11:00:00)
ความคิดเห็นที่ 4
- 4 ช่องเสียบ แบบ 2 เบ้าเล็ก เรียงแนวยาว ราคา 1,500.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 11:01:04)
ความคิดเห็นที่ 5
- 4 ช่่องเสียบ แบบเบ้าใหญ่เบ้ารวมเต้ารับสองตัว ราคา 1,200.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 11:03:39)
ความคิดเห็นที่ 6
- 2 ฝาครอบหรือหน้ากากเต้ารับไม้ประดู่ ราคา 400.-บาท
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 11:12:24)
ความคิดเห็นที่ 7
- ราคารวมส่ง
- มีชองแบบละตัวตามรูป
- ไม้ประดู่เก่า


โทร.089 643 7709 ไลน์ : 0823624178
พันธ์ นิพนธ์ (02/12/2562 11:15:03)