ll

 
 
 
อินทิเกรต Exposure 3010s, Audio refinement the complete
1.อินทิเกรต Exposure 3010s มีรีโมท+คู่มือ วัตต์เยอะ สภาพโดยรวมสวย มีรอยตรงมุมจากการขนส่ง เสียงอิ่มเนียน ไหลลืนเจือหวานนิดๆ คล้ายแอมป์คลาสเอ ขาย 29500 บาท

2.อินทิเกรต Audio refinement the complete ไม่มีรีโมท สภาพดี มีรอยตามรูป เสียงอิ่มเนียน ไหลลื่นคล้ายกับExposure 3010s แต่กำลังน้อยกว่า ขาย 15000 บาทรวมส่ง

ติดต่อ 0817611911 อยู่บ้านฉาง ระยองครับ
siamb (อ่าน 464 | ตอบ 12 ) (13/02/2563 18:06:13)
ความคิดเห็นที่ 1
.
siamb (13/02/2563 18:06:53)
ความคิดเห็นที่ 2
.
siamb (13/02/2563 18:07:03)
ความคิดเห็นที่ 3
.
siamb (13/02/2563 18:07:18)
ความคิดเห็นที่ 4
.
siamb (13/02/2563 18:07:39)
ความคิดเห็นที่ 5
.
siamb (13/02/2563 18:07:52)
ความคิดเห็นที่ 6
.
siamb (13/02/2563 18:08:04)
ความคิดเห็นที่ 7
2.อินทิเกรต Audio refinement the complete ไม่มีรีโมท สภาพดี มีรอยตามรูป เสียงอิ่มเนียน ไหลลื่นคล้ายกับExposure 3010s แต่กำลังน้อยกว่า ขาย 15000 บาทรวมส่ง
siamb (13/02/2563 18:08:29)
ความคิดเห็นที่ 8
.
siamb (13/02/2563 18:08:45)
ความคิดเห็นที่ 9
.
siamb (13/02/2563 18:08:59)
ความคิดเห็นที่ 10
.
siamb (13/02/2563 18:09:22)
ความคิดเห็นที่ 11
.
siamb (13/02/2563 18:09:35)
ความคิดเห็นที่ 12
.
siamb (13/02/2563 18:09:48)