ll

 
 
 
ขาย 2 รายการ
1.เครื่องเล่นซีดี TEAC CD-P1820 ไฟฟ้า 220V. ไมีมีรีโมท ขาย 2,500บาท
2.เครื่องเล่นเทป TEAC W-860R ไฟฟ้า 220V. ไม่มีรีโมท ขาย 2,800 บาท
ติดต่อ 081-852-8490 มน.
มน (อ่าน 382 | ตอบ 0 ) (29/06/2563 16:07:03)