http://www.noom-hifi.com

 
 
 
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (อ่าน 234 | ตอบ 5 ) (15/09/2563 23:20:44)
ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (15/09/2563 23:21:04)
ความคิดเห็นที่ 2
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (15/09/2563 23:21:10)
ความคิดเห็นที่ 3
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (15/09/2563 23:21:18)
ความคิดเห็นที่ 4
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (15/09/2563 23:21:29)
ความคิดเห็นที่ 5
สุดยอด ปรี หลอด + Power หลอด รุ่นที่ TOP ที่สุดของ DENON ครับ

ชุดนี้ ทั้งสวยงาม และ เสียง หวานนุ่มนวลมากๆครับ เป็นชุดจบ ชุดในฝันของนักเล่นครับ

มีกำลัง ขับมากถึง 100 วัตร์ แต่เสียง นุ่มนวล พริ้ว น่าสะสมมากๆครับ

ขายทั้งชุด 120000 บาทครับ ได้ทั้ง ปรีหลอด DENON และ POWER หลอด DENON

สนใจโทร 080-4565555
ไอดีไลน์ mongjarun13
mongjarun13 (15/09/2563 23:21:37)