http://www.noom-hifi.com

 
 
 
Audio Research SP10 หนึ่งในตำนานแรีแอมป์เสียงหวาน
Audio Research SP10 หนึ่งในตำนานแรีแอมป์เสียงหวาน
ปนีแอมป์ระดับเทพ หนึ่งใน 14 ตัวที่ มีอิทธิพลต่อปรีแอมป์ในยุคปัจจุบันมากที่สุด
ปรีแอมป์ sp10 ปรีแอมป์ หลอดแยกเพาเวอร์ซัพพลาย ตัวท๊อปเกรดดี ของหายากไม่ค่อยมีคนปล่อยออกมา
ฝากจำหน่ายที่ 120,000
0917499944
0925493987
Line ; bhumechan
(อ่าน 326 | ตอบ 3 ) (16/10/2563 22:08:42)
ความคิดเห็นที่ 1
Audio Research SP10 หนึ่งในตำนานแรีแอมป์เสียงหวาน
ปนีแอมป์ระดับเทพ หนึ่งใน 14 ตัวที่ มีอิทธิพลต่อปรีแอมป์ในยุคปัจจุบันมากที่สุด
ปรีแอมป์ sp10 ปรีแอมป์ หลอดแยกเพาเวอร์ซัพพลาย ตัวท๊อปเกรดดี ของหายากไม่ค่อยมีคนปล่อยออกมา
ฝากจำหน่ายที่ 120,000
0917499944
0925493987
Line ; bhumechan
(16/10/2563 22:09:25)
ความคิดเห็นที่ 2
Audio Research SP10 หนึ่งในตำนานแรีแอมป์เสียงหวาน
ปนีแอมป์ระดับเทพ หนึ่งใน 14 ตัวที่ มีอิทธิพลต่อปรีแอมป์ในยุคปัจจุบันมากที่สุด
ปรีแอมป์ sp10 ปรีแอมป์ หลอดแยกเพาเวอร์ซัพพลาย ตัวท๊อปเกรดดี ของหายากไม่ค่อยมีคนปล่อยออกมา
ฝากจำหน่ายที่ 120,000
0917499944
0925493987
Line ; bhumechan
(16/10/2563 22:10:08)
ความคิดเห็นที่ 3
Audio Research SP10 หนึ่งในตำนานแรีแอมป์เสียงหวาน
ปนีแอมป์ระดับเทพ หนึ่งใน 14 ตัวที่ มีอิทธิพลต่อปรีแอมป์ในยุคปัจจุบันมากที่สุด
ปรีแอมป์ sp10 ปรีแอมป์ หลอดแยกเพาเวอร์ซัพพลาย ตัวท๊อปเกรดดี ของหายากไม่ค่อยมีคนปล่อยออกมา
ฝากจำหน่ายที่ 120,000
0917499944
0925493987
Line ; bhumechan
(16/10/2563 22:10:37)