http://www.noom-hifi.com

 
 
 
ขายซีดีสากลเก่าสภาพดี 23-2-64
กล่องเปลี่ยนใหม่ ค่าส่ง 20 บาท Line 098-439-3412 so_vintage

1.Ella ปกสวย แผ่นไม่มีรอย เยอรมัน 280
https://youtu.be/ZGREBGRGUU0

2.Kenny G ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆไม่มีรอยลึก เยอรมัน 280
https://youtu.be/Vd-A72uoh-U

3.Laura Fygi ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป 280
https://youtu.be/OJbM1zQyiqg

4.Julie London ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป 280
https://youtu.be/Z-tLQxgXXXs
hippytoday (อ่าน 118 | ตอบ 3 ) (23/02/2564 18:03:51)
ความคิดเห็นที่ 1
5.Diana ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป 250
https://youtu.be/xAmQimol72w

6.Ella ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป 280
https://youtu.be/xbztUizvDjw

7.LaVerne Butler ปกสวย แผ่นไม่มีรอย US Chesky 380
https://youtu.be/ZZLbj4M81D8

8.Diane Schuur ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว ยุโรป GRP 280
https://youtu.be/MsR3OtxvN4I
hippytoday (23/02/2564 18:04:32)
ความคิดเห็นที่ 2
9.Diane Schuur ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป GRP 280
https://youtu.be/vVshXyc1_P8

10.Shirley ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป 250
https://youtu.be/1Rj_jlUGW48

11.Diana Ross ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว เยอรมัน 250
https://youtu.be/ZAWSiWtUK2s

12.Carpenters ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว ยุโรป 250
https://youtu.be/SJmmaIGiGBg
hippytoday (23/02/2564 18:05:05)
ความคิดเห็นที่ 3
13.Getz/Gilberto ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว เยอรมัน 280
https://youtu.be/j8VPmtyLqSY

14.John Coltrane ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว ยุโรป 250
https://youtu.be/5Ljy40OPnEA

15.John Coltran ปกสวย แผ่นไม่มีรอย ยุโรป Blue note 280
https://youtu.be/fEqrnR7_yT8

16.Sonny Rollins ปกสวย แผ่นมีรอยบางๆนิดเดียว ยุโรป 250
https://youtu.be/0bTbhrEOx24
hippytoday (23/02/2564 18:05:46)