http://www.noom-hifi.com

 
 
 
McINTOSH MX110z.....฿.95,000.
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (อ่าน 124 | ตอบ 12 ) (20/03/2564 09:41:19)
ความคิดเห็นที่ 1
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:42:13)
ความคิดเห็นที่ 2
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:42:53)
ความคิดเห็นที่ 3
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:43:39)
ความคิดเห็นที่ 4
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:44:35)
ความคิดเห็นที่ 5
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:45:27)
ความคิดเห็นที่ 6
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:46:37)
ความคิดเห็นที่ 7
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:47:22)
ความคิดเห็นที่ 8
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:48:05)
ความคิดเห็นที่ 9
McINTOSH MX110Z....฿.95,000
~ ปรี่แอมป์ พร้อมจูนเนอร์ ในตัว
~ รุ่น 110z เป็น หลอดล้วน พร้อมหลอด Multiplex
~ รับวิทยุได้ดีมาก พร้อมภาค Phono หลอด ล้วน
~ สภาพตัวนี้ สวยมาก หลอด USA และ Tele
~ 085 903 4600 เบอร์โทรศัพท์และไลน์ครับ
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์

### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ ###
Tcc08 (20/03/2564 09:49:08)
ความคิดเห็นที่ 10
~ ขอแนะนำ สาย RCA สำหรับ เครื่อง Vintage..
- ราคาตามขนาดความยาวครับ คู่เดียว ค่าส่ง฿.35
สองคู่ ขึ้นไป ส่งฟรี ทั่วไทยครับ
~ 0859034600 เบอร์โทรศัพท์ และ ไลน์ ครับ
Tcc08 (20/03/2564 09:59:42)
ความคิดเห็นที่ 11
The Vintage Electronics...
~ ผมเอง อยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ.
~ ถ้าว่างดึกๆ นะสะดวกถึง 24.00
Tcc08 (20/03/2564 10:02:45)
ความคิดเห็นที่ 12
The Vintage Electronics...
~ ผมเอง อยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี
~ ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ.
~ ถ้าว่างดึกๆ นะสะดวกถึง 24.00
Tcc08 (20/03/2564 10:03:25)