http://www.noom-hifi.com

 
 
 
เทป คาราบาว มือ 1 15/06/2564
ติดต่อ 081-425-4871
IDLINE 0814254871
โอนเงิน ชื่อ รุ่งโรจน์ ศศิปรียจันทร์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 730-2-49548-8
รับจอง 3 วัน นับวันจองเป็นวันแรก วันที่3 ระยะเวลาสิ้นสุด 18.00 น.
ส่ง 40

เทปมือ 1 ชีล และไม่ชีล
nirvana_m (อ่าน 122 | ตอบ 4 ) (15/06/2564 08:32:18)
ความคิดเห็นที่ 1
1. 15 ปีก็มีปากหมา 2 พร้อมเหรียญหลวงพ่อคูณ ชีล - 1500-
2. ชีวิตสัมพันธ์ 1-2 ชีล คู่ - 500-
3. ทำมือ ชีล -300-
4. 3 ซ่า บาวบาว ชีล -300-
5. เหลืองหางขาว ชีล - 250-
6. ประชาธิปไตย ชีล -250-
7. คนมันส์ ชีล -300-
8. เส้นทางสายปลาแดก ชีล - 250-
9. ควายมันส์ อะมิโก้ ชีล -350-
10. ก้นบึ้ง ติดสติกเกอร์ 29 ชีล -100-
11. ก้นบึ้ง ไม่มีสติกเกอร์ ชีล - 180-
12. ตำนานคน ตำนานควาย 2 ม้วน ชีลเปิด - 280-
13. zuzu รวมฮิต ชีล -250-
14. zuzu ปะการัง ชีล -250-
nirvana_m (15/06/2564 08:32:41)
ความคิดเห็นที่ 2
.
nirvana_m (15/06/2564 08:32:50)
ความคิดเห็นที่ 3
มือ 1 ไม่ชีล

15. ประชาธิปไตย มือ 1 ไม่ชีล - 100-
16. ทำมือ มือ 1 ไม่ชีล -120-
17. เหลืองหางขาว มือ 1 ไม่ชีล -100-
18. เส้นทางสายปลาแดก มือ 1 ไม่ชีล -100-
19. 15 ปี ก็มีปากหมา 1 มือ 1 ไม่ชีล - 120-
20. คนมันส์ มือ 1 ไม่ชีล -120-
nirvana_m (15/06/2564 08:33:09)
ความคิดเห็นที่ 4
.
nirvana_m (15/06/2564 08:33:21)