http://www.noom-hifi.com

 
 
 
ห้า แอมป์หลอด Vintage ฉบับ กระเป๋า….0859034600
ห้า… ปรีแอมป์หลอด Vintage ชนิด ฉบับ กระเป๋า..
~ Dynaco Pas 2 Factory Wire…฿.19,500
~ Eico HF 84….฿.28,500
~ McINTOSH C104 (Monoblock) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 4 (Monobloc) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 8 ( Monoblock)฿.65,000.
### ทุกรายการ มีภาค Phono MM ###
### ทุกรายการ ใช้ไฟ USA 110 V. ###
### McINTOSH ทั้งสามรายการ ต้องใช้ ภาคจ่ายไฟ จาก แอมป์ McINTOSH..เชี่น McINTOSH 20-W2 หรือ A-116
และ McINTOSH MC 30 ,MC 60 เป็นต้น###
…ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์ ลงรถไฟฟ้า สายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย…
Tcc08 (อ่าน 985 | ตอบ 15 ) (22/09/2564 10:39:17)
ความคิดเห็นที่ 1
ห้า… ปรีแอมป์หลอด Vintage ชนิด ฉบับ กระเป๋า..
~ Dynaco Pas 2 Factory Wire…฿.19,500
~ Eico HF 84….฿.28,500
~ McINTOSH C104 (Monoblock) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 4 (Monobloc) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 8 ( Monoblock)฿.65,000.
### ทุกรายการ มีภาค Phono MM ###
### ทุกรายการ ใช้ไฟ USA 110 V. ###
### McINTOSH ทั้งสามรายการ ต้องใช้ ภาคจ่ายไฟ จาก แอมป์ McINTOSH..เชี่น McINTOSH 20-W2 หรือ A-116
และ McINTOSH MC 30 ,MC 60 เป็นต้น###
…ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์ ลงรถไฟฟ้า สายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย…
Tcc08 (22/09/2564 10:40:06)
ความคิดเห็นที่ 2
ห้า… ปรีแอมป์หลอด Vintage ชนิด ฉบับ กระเป๋า..
~ Dynaco Pas 2 Factory Wire…฿.19,500
~ Eico HF 84….฿.28,500
~ McINTOSH C104 (Monoblock) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 4 (Monobloc) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 8 ( Monoblock)฿.65,000.
### ทุกรายการ มีภาค Phono MM ###
### ทุกรายการ ใช้ไฟ USA 110 V. ###
### McINTOSH ทั้งสามรายการ ต้องใช้ ภาคจ่ายไฟ จาก แอมป์ McINTOSH..เชี่น McINTOSH 20-W2 หรือ A-116
และ McINTOSH MC 30 ,MC 60 เป็นต้น###
…ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์ ลงรถไฟฟ้า สายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย…
Tcc08 (22/09/2564 10:40:43)
ความคิดเห็นที่ 3
ห้า… ปรีแอมป์หลอด Vintage ชนิด ฉบับ กระเป๋า..
~ Dynaco Pas 2 Factory Wire…฿.19,500
~ Eico HF 84….฿.28,500
~ McINTOSH C104 (Monoblock) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 4 (Monobloc) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 8 ( Monoblock)฿.65,000.
### ทุกรายการ มีภาค Phono MM ###
### ทุกรายการ ใช้ไฟ USA 110 V. ###
### McINTOSH ทั้งสามรายการ ต้องใช้ ภาคจ่ายไฟ จาก แอมป์ McINTOSH..เชี่น McINTOSH 20-W2 หรือ A-116
และ McINTOSH MC 30 ,MC 60 เป็นต้น###
…ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์ ลงรถไฟฟ้า สายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย…
Tcc08 (22/09/2564 10:41:14)
ความคิดเห็นที่ 4
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
ความคิดเห็นที่ 5
ห้า… ปรีแอมป์หลอด Vintage ชนิด ฉบับ กระเป๋า..
~ Dynaco Pas 2 Factory Wire…฿.19,500
~ Eico HF 84….฿.28,500
~ McINTOSH C104 (Monoblock) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 4 (Monobloc) ฿.65,000.
~ McINTOSH. C 8 ( Monoblock)฿.65,000.
### ทุกรายการ มีภาค Phono MM ###
### ทุกรายการ ใช้ไฟ USA 110 V. ###
### McINTOSH ทั้งสามรายการ ต้องใช้ ภาคจ่ายไฟ จาก แอมป์ McINTOSH..เชี่น McINTOSH 20-W2 หรือ A-116
และ McINTOSH MC 30 ,MC 60 เป็นต้น###
…ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์ ลงรถไฟฟ้า สายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย…
Tcc08 (22/09/2564 10:43:21)
ความคิดเห็นที่ 6
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:44:07)
ความคิดเห็นที่ 7
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:44:44)
ความคิดเห็นที่ 8
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:45:16)
ความคิดเห็นที่ 9
McINTOSH C 104

The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:47:22)
ความคิดเห็นที่ 10
McINTOSH C 104
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:48:33)
ความคิดเห็นที่ 11
McINTOSH C4
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:49:31)
ความคิดเห็นที่ 12
McINTOSH C8
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:51:07)
ความคิดเห็นที่ 13
McINTOSH C8
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:51:48)
ความคิดเห็นที่ 14
McINTOSH C8s…ไม่อยู่ในรายการขาย
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
¥¥¥ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ
Tcc08 (22/09/2564 10:42:52)
Tcc08 (22/09/2564 10:55:09)
ความคิดเห็นที่ 15
The Vintage Electronics 0859034600
- line I’d …toy1058vut
- ขอรูปและ รายละเอียด เพิ่มเติมได้ครับ
ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโดวิภาวดี
ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย

#### ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ###
Tcc08 (22/09/2564 10:58:16)