http://www.noom-hifi.com

 
 
 
McINTOSH = ฿.380,000 VS Marantz ฿.360,000…
1] McIntosh MC 22 คู่กับ McINTOSH MC 275…. ฿.380,000.
2] Marantz 7 & Marantz 8……฿.360,000.
~~~ ทั้งสองชุด เป็น รุ่นแรก Original จาก USA.
~~~ ทั้งสองชุด เป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ แบรนด์
~~~ ทั้งสองชุด พิสูจน์ ตัวเองมากว่า 50ปี และเป็นที่ส่วนใหญ่ยอมรับกัน
~~~ ทั้งสองชุด สภาพสะสม และสามารถใช้เป็น ชุดเล่น หลักได้เลย

…Line I’d…toy1058vut…หรือ 0859034600 .. นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (อ่าน 1176 | ตอบ 24 ) (12/10/2564 13:56:36)
ความคิดเห็นที่ 1
1] McIntosh MC 22 คู่กับ McINTOSH MC 275…. ฿.380,000.
2] Marantz 7 & Marantz 8……฿.360,000.
~~~ ทั้งสองชุด เป็น รุ่นแรก Original จาก USA.
~~~ ทั้งสองชุด เป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ แบรนด์
~~~ ทั้งสองชุด พิสูจน์ ตัวเองมากว่า 50ปี และเป็นที่ส่วนใหญ่ยอมรับกัน
~~~ ทั้งสองชุด สภาพสะสม และสามารถใช้เป็น ชุดเล่น หลักได้เลย

…Line I’d…toy1058vut…หรือ 0859034600 .. นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับ
Tcc08 (12/10/2564 13:57:16)
ความคิดเห็นที่ 2
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 13:59:05)
ความคิดเห็นที่ 3
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 13:59:39)
ความคิดเห็นที่ 4
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:00:30)
ความคิดเห็นที่ 5
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:00:54)
ความคิดเห็นที่ 6
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:01:21)
ความคิดเห็นที่ 7
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:01:47)
ความคิดเห็นที่ 8
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:02:49)
ความคิดเห็นที่ 9
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:03:13)
ความคิดเห็นที่ 10
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:03:40)
ความคิดเห็นที่ 11
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:04:11)
ความคิดเห็นที่ 12
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:04:41)
ความคิดเห็นที่ 13
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:05:07)
ความคิดเห็นที่ 14
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:05:36)
ความคิดเห็นที่ 15
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:06:12)
ความคิดเห็นที่ 16
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:06:51)
ความคิดเห็นที่ 17
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:07:16)
ความคิดเห็นที่ 18
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:07:55)
ความคิดเห็นที่ 19
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:08:21)
ความคิดเห็นที่ 20
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:08:55)
ความคิดเห็นที่ 21
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:09:29)
ความคิดเห็นที่ 22
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:10:00)
ความคิดเห็นที่ 23
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:10:24)
ความคิดเห็นที่ 24
The Vintage Electronics 0859034600…
~ ผมเองอยู่ปาร์ควิวคอนโด วิภาวดี ใกล้วัดหลักสี่ ใกล้ไอทีสแควร์
~ลงรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ ใกล้เลย
~0859034600 นัดมาชมและทดลองฟังได้ครับได้

###ขอขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ¥¥¥
Tcc08 (12/10/2564 14:10:53)