ประกาศ : 00926
!!อัพเดทสายที่มี !! รับประกอบสายลำโพง / สัญญาณ / สายไฟ ตามต้องการครับ
แก้ไขล่าสุด : 09:26 21/05/2024    
สายทุกรายการสั่งตรงจากตัวแทนในบ้านเราทั้งนั้นครับ
>>> รับประกันแท้ 1000000000%ครับ <<<
อัพเดทสายที่มีของพร้อมจำหน่ายตอนนี้

สายสัญญาณ
1.สาย Furutech รุ่น S22 สายเปล่าเมตรละ = 4300 บาท -%
2.สาย Furutech รุ่น S21 สายเปล่าเมตรละ = 3450 บาท -%
3.สาย Furutech รุ่น sa22 สายเปล่าเมตรละ = 1750 บาท -%
4.สาย Furutech รุ่น Sa509 สายเปล่าเมตรละ = 500 บาท
5.สาย Furutech รุ่น Das 4.1 สายเปล่าเมตรละ = 19200 บาท -%
6.สาย Cardas รุ่น Crosslink 1l สายเปล่าเมตรละ = 1900 บาท
7.สาย Cardas รุ่น 2x21.5 สายเปล่าเมตรละ = 1250 บาท
8.สาย Tchernov รุ่น Original mkII สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
9.สาย Tchernov รุ่น Original Balance สายเปล่าเมตรละ = 1300 บาท
10.สาย Tchernov รุ่น Special mkIIสายเปล่าเมตรละ = 1500 บาท
11.สาย Tchernov รุ่น Classic mkII สายเปล่าเมตรละ = 3000 บาท
12.สาย Kimber รุ่น V21 สายเปล่าเมตรละ = 550
13.สาย Kimber รุ่น GQ-TC SS สายเปล่าเมตรละ = 1800
14.สาย Transparent รุ่น The Link สายเปล่าเมตรละ = 900 บาท
15.สาย Transparent รุ่น Musiclink PLUS สายเปล่าเมตรละ = 3000 บาท
16.สาย Transparent รุ่น Balanced Musiclink สายเปล่าเมตรละ = 3100 บาท
17.สาย Palic สายเงินถัก4 สายเปล่าเมตรละ = 550
18.สาย Supra รุ่น effi สายเปล่าเมตรละ = 1900
19.สาย Supra รุ่น DAC สายเปล่าเมตรละ = 900
20.สาย Mogami 2552 สายเปล่าเมตรละ = 55 บาท
21.สาย Mogami 2549 สายเปล่าเมตรละ = 145 บาท
22.สาย Mogami 2534 สายเปล่าเมตรละ = 180 บาท
23.สาย Mogami 2497 สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
24.สาย Mogami 2524 สายเปล่าเมตรละ = 160 บาท
25.สาย Mogami 3080 สายเปล่าเมตรละ = 130 บาท
26.สาย Mogami 2964 สายเปล่าเมตรละ = 180 บาท
27.สาย Oyaide Pa02 V2 สายเปล่าเมตรละ = 890 บาท
28.สาย Straight Wire DVA สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
29.สาย Oyaide FTVS-510 digital สายเปล่าเมตรละ = 4200 บาท
30.สาย Oyaide FTVS-910 สายเปล่าเมตรละ = 8400 บาท
31.สาย Furutech รุ่น Fx-@-Ag digital สายเปล่าเมตรละ = 3850 บาท -%
32.สาย Furutech Fc62 สายเปล่าเมตรละ = 430 บาท
33.สาย WIREWORLD Chroma digital สายเปล่าเมตรละ = 500 บาท
34.สาย DH LABS รุ่น SUB Sonic สายเปล่าเมตรละ = 750 บาท
35.สาย DH LABS รุ่น BL-1 Series II สายเปล่าเมตรละ = 1200 บาท
36.สาย Van den Hul d300 mkIII สายเปล่าเมตรละ = 690 บาท
37.สาย Van den Hul THE BAY C5 สายเปล่าเมตรละ = 690 บาท
38.สาย MPS รุ่น E310 สายเปล่าเมตรละ = 285 บาท
39.สาย Canare รุ่น L-2T2S สายเปล่าเมตรละ = 100 บาท
---------------------------------------------

สายลำโพง
1.สาย Tchernov รุ่น Standard One SC สายเปล่าเมตรละ = 300 บาท
2.สาย Tchernov รุ่น Original TwoSC สายเปล่าเมตรละ = 750 บาท
3.สาย Tchernov รุ่น Original One SC สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
4.สาย Tchernov รุ่น Special 2.5 SC สายเปล่าเมตรละ = 540 บาท
5.สาย Tchernov รุ่น Special 4.0 SC สายเปล่าเมตรละ = 840 บาท
6.สาย Tchernov รุ่น Special SC สายเปล่าเมตรละ = 1500 บาท
7.สาย Tchernov รุ่น Special XS SC สายเปล่าเมตรละ = 2200 บาท
8.สาย Tchernov รุ่น Classic Biwire สายเปล่าเมตรละ = 3800 บาท
9.สาย Tchernov รุ่น Supreme MKII 14awg สายเปล่าเมตรละ = 400 บาท
10.สาย Tchernov รุ่น Supreme MKII 16awg สายเปล่าเมตรละ = 300 บาท
11.สาย Tchernov รุ่น Supreme MKII 18awg สายเปล่าเมตรละ = 200 บาท
12.สาย Furutech FS-303 สายเปล่าเมตรละ = 400 บาท -%
13.สาย Furutech FS-301 สายเปล่าเมตรละ = 700 บาท -%
14.สาย Mogami 3103 สายเปล่าเมตรละ = 520 บาท
15.สาย Mogami 3104 สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
16.สาย Transparent รุ่น HP14-2 สายเปล่าเมตรละ = 450 บาท
17.สาย Transparent รุ่น HP12-2 สายเปล่าเมตรละ = 850 บาท
18.สาย Kimber Kable รุ่น Kwik16 สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
19.สาย Kimber Kable รุ่น Kwik12 สายเปล่าเมตรละ = หมด
20.สาย Kimber Kable รุ่น 4PR สายเปล่าเมตรละ = 800 บาท
21.สาย Kimber Kable รุ่น 8PR สายเปล่าเมตรละ = 1600 บาท
22.สาย Kimber Kable รุ่น 4TC สายเปล่าเมตรละ = 2000 บาท
23.สาย Kimber Kable รุ่น 8TC สายเปล่าเมตรละ = 4000 บาท
24.สาย DH LABS รุ่น Q-10 silver สายเปล่าเมตรละ = 4200 บาท
25.สาย Cardas รุ่น 101 สายเปล่าเมตรละ = 1500 บาท -%
26.สาย Acoustic Zen รุ่น CL3-PRO 14x4core สายเปล่าเมตรละ = 550 บาท
27.สาย Monster รุ่น MCX1S สายเปล่าเมตรละ = 450 บาท -%
28.สาย Van den Hul รุ่น THE CLEARWATER สายเปล่าเมตรละ = 690 บาท
29.สาย Van den Hul รุ่น THE GOLDWATER สายเปล่าเมตรละ = 890 บาท
30.สาย BELDEN 9497 ส้มดำ สายเปล่าเมตรละ = 350 บาท
31.สาย Triangle รุ่น opera 2.5 สายเปล่าเมตรละ = 170 บาท
32.สาย Triangle รุ่น opera 4.0 สายเปล่าเมตรละ = 280 บาท
33.สาย Black rhodium รุ่น twist สายเปล่าเมตรละ = 330 บาท
34.สาย DALI CONNECT SC RM430ST Biwire สายเปล่าเมตรละ = 2500 บาท
35.สาย STREETWIRES ZN1-18 AWG twist สายเปล่าเมตรละ = 24 บาท
36.สาย in Wall Speaker Wire16AWG OFC 99.999% สายเปล่าเมตรละ = 50 บาท

---------------------------------------------

สายไฟ
1.สาย Furutech รุ่น 314agII สายเปล่าเมตรละ = 2750 บาท -%
2.สาย Furutech รุ่น 3ts762 สายเปล่าเมตรละ = 6700 บาท -%
3.สาย Furutech รุ่น fp-s35n สายเปล่าเมตรละ = 6200 บาท -%
4.สาย Furutech รุ่น tcs31 สายเปล่าเมตรละ = 9800 บาท -%
5.สาย Furutech รุ่น tcs21 สายเปล่าเมตรละ = 5700 บาท -%
6.สาย Furutech DPS 4.1 สายเปล่าเมตรละ = 24000 บาท -%
7.สาย palic รุ่น ac3000 สายเปล่าเมตรละ = 1400 บาท
8.สาย palic รุ่น ac4000 สายเปล่าเมตรละ = 2000 บาท
9.สาย Kimber PK10 สายเปล่าเมตรละ = 4200 บาท
10.สาย neotech รุ่น 3001 สายเปล่าเมตรละ = 4800 บาท
11.สาย neotech รุ่น 5001 สายเปล่าเมตรละ = 1800 บาท
12.สาย Supra รุ่น Lorad 1.5 สายเปล่าเมตรละ = 1000 บาท
13.สาย Supra รุ่น Lorad 2.5 mkII สายเปล่าเมตรละ = (เลิกผลิต)
14.สาย Supra รุ่น 2.5 Silver สายเปล่าเมตรละ = 1900 บาท
15.สาย Black Rhodium รุ่น Libra สายเปล่าเมตรละ = 750 บาท
16.สาย DH LABS รุ่น POWER Plus สายเปล่าเมตรละ = 2500 บาท
17.สาย DH LABS รุ่น ENCORE สายเปล่าเมตรละ = 1600 บาท
18.สาย DH LABS รุ่น RED WAVE สายเปล่าเมตรละ = 6500 บาท
19.สาย Viborg รุ่น VP1606 5N OFC 6sqmm = สายเปล่าเมตรละ = 1750 บาท
20.สาย Grey Knight Energy MKII OCC 5N Silver-Plated = สายเปล่าเมตรละ = 1800 บาท
21.สาย SINE รุ่น NIDAS HC PLUS สายเปล่าเมตรละ = 2700 บาท
22.สาย TCHERNOV SPECIAL 2.5 AC Power สายเปล่าเมตรละ = 3500 บาท
------------------------------------------------------------

สาย WIRE
1.สาย Tchernov Cable MOUNTING WIRE สีเทา สายเปล่าเมตรละ = 300 บาท
2.สาย Tchernov Cable MOUNTING WIRE สีแดง สายเปล่าเมตรละ = 300 บาท
3.สาย MOGAMI 2514 japan สายเปล่าเมตรละ = 150 บาท
4.สาย Cardas 15.5 awg Chassis Wire สายฟุตละ = 280 บาท

5.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนฝอยแข็ง 11awg ฉนวนสีแดง สายเปล่าเมตรละ = 150 บาท
6.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนฝอยแข็ง 11awg ฉนวนสีดำ สายเปล่าเมตรละ = 150 บาท
7.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนฝอยแข็ง 11awg ฉนวนสีใส สายเปล่าเมตรละ = 150 บาท

8.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนเดี่ยว 24awg ฉนวนสีใส สายเปล่าเมตรละ = 95 บาท
9.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนเดี่ยว 18awg ฉนวนสีใส สายเปล่าเมตรละ = 100 บาท

10.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนฝอย 24awg ฉนวนสีใส สายเปล่าเมตรละ = 50 บาท
11.สายทองแดง OFC ชุบเงินแกนฝอย 18awg ฉนวนสีใส สายเปล่าเมตรละ = 100 บาท

---------------------------------------------

สนใจสอบถามได้ครับ 0869726003 / line= kengrama3

https://www.facebook.com/สายสัญญาณ-สายลำโพง-DIY-1427611670783608/

ผู้โพสต์ :
อ่าน 8,443 | ตอบ 1
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:07 14/04/2024
มีจำหน่ายตะกั่วแบรนด์ต่างๆ แบ่งขายราคาต่อเมตร

- WBT 4% Silver ราคาเมตรละ 145 บาท
- Jantzen 4% Silver ราคาเมตรละ 100 บาท
- TCHERNOV SFS/AG Super Flux Silver ราคาเมตรละ 329 บาท
- Siltech Audiophile Silver ราคาเมตรละ 329 บาท
- MUNDORF MSolder Supreme ราคาเมตรละ 329 บาท
- Viablue 4% Silver ราคาเมตรละ 250 บาท
- CARDAS ราคาเมตรละ 180 บาท
- Furutech ราคาเมตรละ 220 บาท
- Oyaide 4.7% Silver ราคาเมตรละ 190 บาท
- Kimber Kable ราคาเมตรละ 280 บาท
- Tri-Sol made in UK เป็นตะกั่วอังกฤษ เมตรละ 60 บาท

สนใจสอบถามได้ครับ 0869726003 / line= kengrama3

https://www.facebook.com/สายสัญญาณ-สายลำโพง-DIY-1427611670783608/

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ