ประกาศ : 13204
สายดิจิตอล RCA + XLR + USB + Firewire + Optic
โพสต์ : 22:33 24/11/2022    
Cardas Lightning 18 ความยาว 1 เมตร
ราคา 6,500 บาท
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 101 | ตอบ 19
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:36 24/11/2022
Transparent Reference ความยาว 1 เมตร
ราคา 16,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:37 24/11/2022
Wireworld Gold Starlight 5 ความยาว 1 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:37 24/11/2022
JPS Superconductor 2 ความยาว 1 เมตร
ราคา 8,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:37 24/11/2022
MIT Proline Reference ความยาว 1 เมตร
ราคา 20,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:38 24/11/2022
Wireworld Gold Starlight 5 ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 14,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:39 24/11/2022
NBS Omega 2 ความยาว 1 เมตร
ราคา 16,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:39 24/11/2022
NBS Signature ความยาว 1 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:39 24/11/2022
Tara Labs RSC Air 1 ความยาว 1 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:40 24/11/2022
Wireworld Platinum Starlight 8 ความยาว 1 เมตร
ราคา 35,000 บาท NEW

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:40 24/11/2022
Wireworld Platinum Starlight 7 ความยาว 1 เมตร
ราคา 18,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:41 24/11/2022
Wireworld Silver Starlight 6 ความยาว 3 เมตร
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 12
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:41 24/11/2022
Wireworld Silver Starlight 7 ความยาว 1 เมตร
ราคา 9,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 13
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:41 24/11/2022
Acoustic Revive USB-1 OSPS ความยาว 1 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 14
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:42 24/11/2022
Transparent Premium USB ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 16,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 15
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:42 24/11/2022
BlackCat Silverstar Double DK ความยาว 1.2 เมตร
ราคา 9,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 16
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:43 24/11/2022
XLO Ultra Plus ความยาว 2 เมตร
ราคา 4,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 17
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:43 24/11/2022
Synergistic Research Tesla Tricon ความยาว 2 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 18
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:43 24/11/2022
AudioQuest Firewire Diamond ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 19
เพิ่มข้อความเมื่อ : 22:43 24/11/2022
Straight Wire Toslink Optical ความยาว 3 เมตร
ราคา 3,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ