ประกาศ : 13245
ขายหลอด EL84/6BQ5 , EL86, E80L MULLARD, VALVO, TELEFUNKEN
โพสต์ : 12:51 25/11/2022    
ขายหลอด EL84/6BQ5 , EL86, E80L MULLARD, VALVO, TELEFUNKEN

1.EL84/6BQ5 MULLARD, GREAT BRITAIN, QUAD TUBE
# Grey plate มีรู O ตรงกลางมีเขม่าดำ
# O getter
# rX1, B code BLACKBURN factory
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ@7,000.00

2.EL84/6BQ5 TELEFUNKIEN, TUBE
# Round plate
# Donut getter
# <> Diamond ใต้ฐาน
# วัดเทสหลอด >90
ขาย Quad ละ@7,000.00

3.EL84/6BQ5 VALVO, QUAD TUBE
# Grey plate
# O getter
# Same code rX3 code
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ @6,500.00

4.EL84/6BQ5 AMPEREX GLOBAL ORANGE LABEL, TUBE
# Grey plate
# O getter
# kM4 code HOLLAND x 3, AUSTRALIA x 1
# โครงสร้างเดียวกันทั้ง 4หลอด
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ @6,000.00

5.E84LS (EL84/6BQ5) TESLOVAK SLOVAKIA, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทสหลอด new
ขาย Quad ละ@2,800.00

6.E80L/6227 PHILIPS SQ HOLLAND, TUBE, GOLD PIN
# Grey plate
# Large O-ring getter
# Delta code, MADE IN HOLLAND
# SQ label (special quality type)
# วัดเทสหลอด new
ขาย Quad ละ @4,000.00

7.EL86/6CW5 SIEMENS , NOS TUBE (โลโก้เบอร์เลือน)
# Grey plate
# O getter
# D code HAMBURG
# วัดเทสหลอด new
ขายคู่ละ @1,000.00

สนใจติดต่อคุณสราญ 086-6889721 e-mail.saran_th@hotmail.com
ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS/DHL/KERRY ครั้งละ 50บาท
สร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจ
หลอดทุกหลอดผ่านตรวจเช็คตรวจวัดด้วย NEUBERGER RPM370, HICKOK TV10A/U, TV7D/U ก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ

บัญชีโอนเงินครับ

*ธนาคาร กสิกรไทย (K-Bank) 045-2870312 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล
*ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB) 154-2021356 นายสราญ เชาว์ประมวลกุล

ขอบคุณครับ

ผู้โพสต์ : Robert
อ่าน 45 | ตอบ 10
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:52 25/11/2022
1.1 EL84/6BQ5 MULLARD, GREAT BRITAIN, QUAD TUBE
# Grey plate มีรู O ตรงกลางมีเขม่าดำ
# O getter
# rX1, B code BLACKBURN factory
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ@7,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:53 25/11/2022
2.EL84/6BQ5 TELEFUNKIEN, TUBE
# Round plate
# Donut getter
# <> Diamond ใต้ฐาน
# วัดเทสหลอด >90
ขาย Quad ละ@7,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:53 25/11/2022
2.1 EL84/6BQ5 TELEFUNKIEN, TUBE
# Round plate
# Donut getter
# <> Diamond ใต้ฐาน
# วัดเทสหลอด >90
ขาย Quad ละ@7,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:56 25/11/2022
3.EL84/6BQ5 VALVO, QUAD TUBE
# Grey plate
# O getter
# Same code rX3 code
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ @6,500.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:56 25/11/2022
3.1 EL84/6BQ5 VALVO, QUAD TUBE
# Grey plate
# O getter
# Same code rX3 code
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ @6,500.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:57 25/11/2022
4.EL84/6BQ5 AMPEREX GLOBAL ORANGE LABEL, TUBE
# Grey plate
# O getter
# kM4 code HOLLAND x 3, AUSTRALIA x 1
# โครงสร้างเดียวกันทั้ง 4หลอด
# วัดเทสหลอด 100
ขาย Quad ละ @6,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:57 25/11/2022
5.E84LS (EL84/6BQ5) TESLOVAK SLOVAKIA, NOS TUBE
# Grey plate
# O getter
# วัดเทสหลอด new
ขาย Quad ละ@2,800.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:58 25/11/2022
6.E80L/6227 PHILIPS SQ HOLLAND, TUBE, GOLD PIN
# Grey plate
# Large O-ring getter
# Delta code, MADE IN HOLLAND
# SQ label (special quality type)
# วัดเทสหลอด new
ขาย Quad ละ @4,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:58 25/11/2022
6.1 E80L/6227 PHILIPS SQ HOLLAND, TUBE, GOLD PIN
# Grey plate
# Large O-ring getter
# Delta code, MADE IN HOLLAND
# SQ label (special quality type)
# วัดเทสหลอด new
ขาย Quad ละ @4,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 12:59 25/11/2022
7.EL86/6CW5 SIEMENS , NOS TUBE (โลโก้เบอร์เลือน)
# Grey plate
# O getter
# D code HAMBURG
# วัดเทสหลอด new
ขายคู่ละ @1,000.00

ผู้เพิ่มข้อความ : Robert
เพิ่มข้อความ