ประกาศ : 13260
แอมป์ Musical Fidelity A200
โพสต์ : 15:43 25/11/2022    
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้โพสต์ : nicola
อ่าน 53 | ตอบ 6
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:43 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:43 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:43 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:43 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:44 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 15:44 25/11/2022
แอมป์ Musical Fidelity A200 สภาพพร้อมใช้งาน
เป็น Class A แท้ กำลังขับ 60 วัตต์ มีภาค Phono แบบ MC และ MM ปลายแหลมพริ้ว เสียงกลางเด่น และเสียงเบสหนักแน่น กำลังสำรองเหลือเฟือ

ราคา 25,900 บาท

ดูของนิมิตรใหม่ หรือ พระราม 3

สกล โทร 0858407890 Line ID 0858407890

ผู้เพิ่มข้อความ : nicola
เพิ่มข้อความ