ประกาศ : 17990
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612
โพสต์ : 08:59 19/01/2023    
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้โพสต์ : TCC08
อ่าน 474 | ตอบ 8
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:00 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:00 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:01 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:01 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:02 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:02 19/01/2023
Tube Integreated Amp..TEECO HIFI 612 ฿.27,500
~ เป็นแอมป์ ร่วมยุค กับ Brand Heathkit
~ สภาพนอกใน สวยมาก ตามรู
~ พร้อมเล่น ใช้ไฟ 110V.
~ เล่นประจำ หรือ สะสมได้ ถูกกว่า ต่อเอง
0859034600 นัดมาชม และ ทดลองฟังได้ครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:03 19/01/2023
ขอบคุณทีมงานหนุ่มไฮไฟทุกท่านครับ

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 09:07 19/01/2023
ลำโพง รวมสิบคู่
… JBL 4343A…
https://www.noom-hifi.com/post/view/17205
… Sunsui 505P ( JBL Parts)
https://www.noom-hifi.com/post/view/17499

—- https://www.noom-hifi.com/post/view/13821

ผู้เพิ่มข้อความ : TCC08
เพิ่มข้อความ