ประกาศ : 18504
อัปเดทโปรโมชั่น Audio GD ราคาพิเศษ "รับแลก เทรด เทิร์น"
โพสต์ : 11:19 25/01/2023    
อัปเดทโปรโมชั่น Audio GD ราคาพิเศษ

แอมป์ Master10 75,000.-
แอมป์ Master10 MK2 . 108,000.-
ปรีหลอด Vacumm1HE XLR . 88,000.-
เพาเวอร์ Master3A Class A 50 watt 88,000.-

DAC R7 2021 88,000
DAC D77 37,000
R2R11 12,000.-

0969787424 คุณM

ผู้โพสต์ :
อ่าน 64 | ตอบ 8
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:21 25/01/2023
แอมป์ Master10 75,000.-
แอมป์ Master10 MK2 . 108,000.-

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:21 25/01/2023
ปรีหลอด Vacumm1HE XLR . 88,000.-

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:21 25/01/2023
ปรีหลอด Vacumm1HE XLR . 88,000.-

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:22 25/01/2023
เพาเวอร์ Master3A Class A 50 watt 88,000.-

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:22 25/01/2023
เพาเวอร์ Master3A Class A 50 watt 88,000.-

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:23 25/01/2023
DAC R7 2021 88,000

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:23 25/01/2023
DAC R7 2021 88,000

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 11:29 25/01/2023
DAC D77 37,000

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ