ประกาศ : 18518
ลำโพง JBL L150 ปี 1979
โพสต์ : 14:42 25/01/2023    
ลำโพง JBL L150 ปี 1979

JBL L150 สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เบส 12" สองตัวต่อข้าง ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีพลังดีมาก ทวิตเตอร์โดมผ้าเสียงหวาน ให้เสียงชัดใสกังวาน เสียงหวานแบบแอลร้อย เบส 12นิ้วหนักแน่น
ฝากขาย 75,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้โพสต์ :
อ่าน 72 | ตอบ 4
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:42 25/01/2023
ลำโพง JBL L150 ปี 1979

JBL L150 สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เบส 12" สองตัวต่อข้าง ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีพลังดีมาก ทวิตเตอร์โดมผ้าเสียงหวาน ให้เสียงชัดใสกังวาน เสียงหวานแบบแอลร้อย เบส 12นิ้วหนักแน่น
ฝากขาย 75,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:42 25/01/2023
ลำโพง JBL L150 ปี 1979

JBL L150 สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เบส 12" สองตัวต่อข้าง ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีพลังดีมาก ทวิตเตอร์โดมผ้าเสียงหวาน ให้เสียงชัดใสกังวาน เสียงหวานแบบแอลร้อย เบส 12นิ้วหนักแน่น
ฝากขาย 75,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:43 25/01/2023
ลำโพง JBL L150 ปี 1979

JBL L150 สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เบส 12" สองตัวต่อข้าง ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีพลังดีมาก ทวิตเตอร์โดมผ้าเสียงหวาน ให้เสียงชัดใสกังวาน เสียงหวานแบบแอลร้อย เบส 12นิ้วหนักแน่น
ฝากขาย 75,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 14:43 25/01/2023
ลำโพง JBL L150 ปี 1979

JBL L150 สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เบส 12" สองตัวต่อข้าง ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีพลังดีมาก ทวิตเตอร์โดมผ้าเสียงหวาน ให้เสียงชัดใสกังวาน เสียงหวานแบบแอลร้อย เบส 12นิ้วหนักแน่น
ฝากขาย 75,000
0917499944
Line : bhumechan

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ