ประกาศ : 18546
สายไฟ VooDoo + Cardas + Acoustic Zen + PS Audio + AudioQuest + XAV
โพสต์ : 21:43 25/01/2023    
สายไฟ VooDoo Fire ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 20,000 บาท
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 74 | ตอบ 9
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:44 25/01/2023
สายไฟ Cardas Golden Reference ความยาว 2 เมตร หัวไม่เดิม Wattgate 5266
ราคา 14,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:44 25/01/2023
สายไฟ Cardas Golden ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 15,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:45 25/01/2023
สายไฟ Acoustic Zen Krakatoa ความยาว 1.8 เมตร ท้าย 20A
ราคา 22,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:46 25/01/2023
สายไฟ PS Audio Lab Cable ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 16,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:46 25/01/2023
สายไฟ AudioQuest NRG4 ความยาว 2 เมตร
ราคา 8,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:47 25/01/2023
สายไฟ AudioQuest NRG10 ความยาว 2 เมตร หัวท้าย Oyaide F1 M1
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:47 25/01/2023
สายไฟ AudioQuest NRG10 ความยาว 2 เมตร หัวท้าย NRG1000
ราคา 14,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:48 25/01/2023
สายไฟ AudioQuest NRG10 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 12,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:49 25/01/2023
สายไฟ XAV Xwire Wattgate Gold ความยาว 2.2 เมตร
ราคา 9,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ