ประกาศ : 18547
สายลำโพง Stealth + Kimber + Tellurium Q + Anticables + InAkustik
โพสต์ : 21:43 25/01/2023    
สายลำโพง Stealth Cloude 99 Pure Silver ความยาว 1.5 เมตร
ราคา 70,000 บาท (ออกใหม่ 170,000 บาท)
ติดต่อ 064-1455295 JACK
Line audiomagic

ผู้โพสต์ : Shift
อ่าน 81 | ตอบ 4
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:50 25/01/2023
สายลำโพง Kimber 12TC Biwire ความยาว 3 เมตร
ราคา 28,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:50 25/01/2023
สายลำโพง Tellurium Q Graphite ความยาว 2 เมตร
ราคา 75,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:51 25/01/2023
สายลำโพง Anticables Level 3.1 ความยาว 1.8 เมตร
ราคา 7,500 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 21:51 25/01/2023
สายลำโพง InAkustik Excellenz LS40 ความยาว 3 เมตร
ราคา 4,000 บาท

ผู้เพิ่มข้อความ : Shift
เพิ่มข้อความ