ประกาศ : 19283
Accuphase , Mark Levinson , Rotel , สายสัญญาณ , ชั้นวางเครื่องเสียง Update เรื่อยๆครับ
แก้ไขล่าสุด : 17:53 15/02/2023    
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้โพสต์ :
อ่าน 7,962 | ตอบ 32
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:14 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:14 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:15 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:16 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:16 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:16 03/02/2023
Accuphase A-200 Power Amplifier โมโนบล็อก คลาสเอ ที่ดีที่สุด พร้อมกล่องเดิม

Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 0.5Hz to 160kHz

Damping factor: 1000

Input sensitivity: 1.13V

Signal to noise ratio: 126dB เงียบสงัด ไร้เสียงลม

Dimensions: 465 x 238 x 514mm

Weight: 46kg ต่อตัว

ราคาเพียงคู่ละ 750,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 12
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 13
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 14
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 15
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 16
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 17
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:20 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 18
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:21 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 19
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:21 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 20
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:21 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 21
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:21 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 22
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:24 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 23
เพิ่มข้อความเมื่อ : 17:25 03/02/2023
รายการที่สอง
Accuphase C-3800 Pre Amplifier ปรีแอมป์ Accuphase C-3800 รุ่นท๊อปสุด ไฟ 220V พร้อมรีโมท สาย RCA สายAC และกล่องเดิมจากโรงงาน

Specifications
Frequency response: 3Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.005%
Input sensitivity: 252mV (line)
Signal to noise ratio: 113dB (line)
Output: 2V (Pre out)
Dimensions: 477 x 156 x 412mm
Accessories: RC-210 remote control
Weight: 24.8kg

ราคาเพียงตัวละ 480,000บาท
สภาพดีใช้งานน้อย ไฟ 220V พร้อมกล่องเดิม สายสัญญาณ สาย AC เดิมจากโรงงาน
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ขอบคุณครับ

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 24
แก้ไขล่าสุด : 23:12 30/01/2024
Mark Levinson No.53 Reference Monoblock ตัวท๊อปสุด ไฟ 220V สภาพไร้ตำหนิ หนักตัวละ 65KG หนึ่งในแอมป์ที่ดีที่สุดของ Mark Levinson
ราคาคู่ละ 550,000บาท
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

Design: Solid State Monoblock Power Amplifier; Switching Output Stage
Power: 500 Watts RMS into 8 Ohms, 1,000 Watts into 4 Ohms
MFR: 10 Hz – 20 kHz, ± 0.1 dB
THD+N: Not Specified
S/N: 85 dB (@ 1 Watt into 8 Ohms)
Inputs: XLR and RCA
Input Impedance: 100 kOhms Balanced (XLR), 50 kOhms Unbalanced (RCA)
Outputs: Two Sets of Speaker Binding Posts for Bare Wire or Spade Lugs
Other Connections: Ethernet, Link Port (connection to othe Levinson products), Trigger
Dimensions: 20.4″ H x 8.4″ W x 20.4″ D
Weight: 135 Pounds
MSRP: $50,000/pair USA

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 25
แก้ไขล่าสุด : 23:13 30/01/2024
Mark Levinson No.53 Reference Monoblock ตัวท๊อปสุด ไฟ 220V สภาพไร้ตำหนิ หนักตัวละ 65KG หนึ่งในแอมป์ที่ดีที่สุดของ Mark Levinson
ราคาคู่ละ 550,000บาท
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

Design: Solid State Monoblock Power Amplifier; Switching Output Stage
Power: 500 Watts RMS into 8 Ohms, 1,000 Watts into 4 Ohms
MFR: 10 Hz – 20 kHz, ± 0.1 dB
THD+N: Not Specified
S/N: 85 dB (@ 1 Watt into 8 Ohms)
Inputs: XLR and RCA
Input Impedance: 100 kOhms Balanced (XLR), 50 kOhms Unbalanced (RCA)
Outputs: Two Sets of Speaker Binding Posts for Bare Wire or Spade Lugs
Other Connections: Ethernet, Link Port (connection to othe Levinson products), Trigger
Dimensions: 20.4″ H x 8.4″ W x 20.4″ D
Weight: 135 Pounds
MSRP: $50,000/pair USA

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 26
แก้ไขล่าสุด : 23:14 30/01/2024
Mark Levinson No.53 Reference Monoblock ตัวท๊อปสุด ไฟ 220V สภาพไร้ตำหนิ หนักตัวละ 65KG หนึ่งในแอมป์ที่ดีที่สุดของ Mark Levinson
ราคาคู่ละ 550,000บาท
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

Design: Solid State Monoblock Power Amplifier; Switching Output Stage
Power: 500 Watts RMS into 8 Ohms, 1,000 Watts into 4 Ohms
MFR: 10 Hz – 20 kHz, ± 0.1 dB
THD+N: Not Specified
S/N: 85 dB (@ 1 Watt into 8 Ohms)
Inputs: XLR and RCA
Input Impedance: 100 kOhms Balanced (XLR), 50 kOhms Unbalanced (RCA)
Outputs: Two Sets of Speaker Binding Posts for Bare Wire or Spade Lugs
Other Connections: Ethernet, Link Port (connection to othe Levinson products), Trigger
Dimensions: 20.4″ H x 8.4″ W x 20.4″ D
Weight: 135 Pounds
MSRP: $50,000/pair USA

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 27
แก้ไขล่าสุด : 23:13 30/01/2024
Mark Levinson No.53 Reference Monoblock ตัวท๊อปสุด ไฟ 220V สภาพไร้ตำหนิ หนักตัวละ 65KG หนึ่งในแอมป์ที่ดีที่สุดของ Mark Levinson
ราคาคู่ละ 550,000บาท
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

Design: Solid State Monoblock Power Amplifier; Switching Output Stage
Power: 500 Watts RMS into 8 Ohms, 1,000 Watts into 4 Ohms
MFR: 10 Hz – 20 kHz, ± 0.1 dB
THD+N: Not Specified
S/N: 85 dB (@ 1 Watt into 8 Ohms)
Inputs: XLR and RCA
Input Impedance: 100 kOhms Balanced (XLR), 50 kOhms Unbalanced (RCA)
Outputs: Two Sets of Speaker Binding Posts for Bare Wire or Spade Lugs
Other Connections: Ethernet, Link Port (connection to othe Levinson products), Trigger
Dimensions: 20.4″ H x 8.4″ W x 20.4″ D
Weight: 135 Pounds
MSRP: $50,000/pair USA

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 28
แก้ไขล่าสุด : 23:12 30/01/2024
Mark Levinson No.53 Reference Monoblock ตัวท๊อปสุด ไฟ 220V สภาพไร้ตำหนิ หนักตัวละ 65KG หนึ่งในแอมป์ที่ดีที่สุดของ Mark Levinson
ราคาคู่ละ 550,000บาท
โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

Design: Solid State Monoblock Power Amplifier; Switching Output Stage
Power: 500 Watts RMS into 8 Ohms, 1,000 Watts into 4 Ohms
MFR: 10 Hz – 20 kHz, ± 0.1 dB
THD+N: Not Specified
S/N: 85 dB (@ 1 Watt into 8 Ohms)
Inputs: XLR and RCA
Input Impedance: 100 kOhms Balanced (XLR), 50 kOhms Unbalanced (RCA)
Outputs: Two Sets of Speaker Binding Posts for Bare Wire or Spade Lugs
Other Connections: Ethernet, Link Port (connection to othe Levinson products), Trigger
Dimensions: 20.4″ H x 8.4″ W x 20.4″ D
Weight: 135 Pounds
MSRP: $50,000/pair USA

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 29
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:17 15/02/2023
สายสัญญาณ สาย RCA Accuphase OCC pure copper RCA Interconnect Audio Cable Gold plated plug
Ultra-High Performance hookup for A/V components equipped.

ทองแดงความบริสุทธิ์สูงถึง 7N
หัว-ท้ายทองแดงชุบทอง 24k
ผลิตในประเมศญี่ปุ่นMade in Japan
แถมมาพร้อมกับแอมป์โมโนบล็อก

มีของอย่างละ 2คู่ครับ
1 เมตร คู่ละ 2,500 บาท
1.5 เมตร คู่ละ 3,000 บาท

โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 30
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:17 15/02/2023
สายสัญญาณ สาย RCA Accuphase OCC pure copper RCA Interconnect Audio Cable Gold plated plug
Ultra-High Performance hookup for A/V components equipped.

ทองแดงความบริสุทธิ์สูงถึง 7N
หัว-ท้ายทองแดงชุบทอง 24k
ผลิตในประเมศญี่ปุ่นMade in Japan
แถมมาพร้อมกับแอมป์โมโนบล็อก

มีของอย่างละ 2คู่ครับ
1 เมตร คู่ละ 2,500 บาท
1.5 เมตร คู่ละ 3,000 บาท

โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 31
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:17 15/02/2023
สายสัญญาณ สาย RCA Accuphase OCC pure copper RCA Interconnect Audio Cable Gold plated plug
Ultra-High Performance hookup for A/V components equipped.

ทองแดงความบริสุทธิ์สูงถึง 7N
หัว-ท้ายทองแดงชุบทอง 24k
ผลิตในประเมศญี่ปุ่นMade in Japan
แถมมาพร้อมกับแอมป์โมโนบล็อก

มีของอย่างละ 2คู่ครับ
1 เมตร คู่ละ 2,500 บาท
1.5 เมตร คู่ละ 3,000 บาท

โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ : 32
เพิ่มข้อความเมื่อ : 18:17 15/02/2023
สายสัญญาณ สาย RCA Accuphase OCC pure copper RCA Interconnect Audio Cable Gold plated plug
Ultra-High Performance hookup for A/V components equipped.

ทองแดงความบริสุทธิ์สูงถึง 7N
หัว-ท้ายทองแดงชุบทอง 24k
ผลิตในประเมศญี่ปุ่นMade in Japan
แถมมาพร้อมกับแอมป์โมโนบล็อก

มีของอย่างละ 2คู่ครับ
1 เมตร คู่ละ 2,500 บาท
1.5 เมตร คู่ละ 3,000 บาท

โทร 083-663-6655
Line ID: 65prosystem

ผู้เพิ่มข้อความ :
เพิ่มข้อความ