ประกาศ : 18533
New vinyl in sealed
โพสต์ : 13:19 16/02/2023    
The Greatest Showman : original soundtrack (usa) 1500
The Greatest Showman : reimagine original soundtrack (eu) 1400

ผู้โพสต์ : Blackpearl
อ่าน 53 | ตอบ 5
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:19 16/02/2023
Adele : 30 * white vinyl 2lp (eu) 2100
Shakira : laundry service * limited yellow vinyl 2lp (usa) 2000

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:20 16/02/2023
Sonny Rolling : Saxophone Colossus (eu) 1400
Sonny Rolling : Way out west (eu) 1400

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:20 16/02/2023
Daft Punk : random access memories 2lp (eu) 1700
Daft Punk : daft club 2lp (eu) 1700

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:21 16/02/2023
Zero 7 : yeah ghost 2lp (eu) 1600
Zero 7 : simple things 2lp (eu) 1600

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:22 16/02/2023
สนใจติดต่อ Whatsapp Line: 0959407105
ขอบคุณค่ะ :)

ผู้เพิ่มข้อความ : Blackpearl
เพิ่มข้อความ