ประกาศ : 18590
THE ESSENTIAL(Best/Greatest Hits) ที่สุดของ Audiophile CD
แก้ไขล่าสุด : 16:01 28/02/2023    
THE ESSENTIAL Audiophile CD เป็นที่สุดอัลบั้มระดับ Best หรือ Greatest Hits ที่นำผลงานเพลงที่ดีที่สุด ประสบความสำเร็จมากที่สุด และได้รับความนิยมสูงสุดของศิลปินชื่อก้องโลกมารวบรวมไว้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาผลงานในอัลบั้มต่าง ๆ รวมทั้งมาต้องเสียเงินมากมายซื้อมากหลายอัลบั้ม ซึ่งบ่อยครั้ง จะมีเพลงที่ซ้ำกันอยู่อย่างมากมาย แค่ ESSENTIAL เพียงอัลบั้มเดียวก็ได้ครบ นักฟังเพลงทุกระดับควรต้องมีเก็บสะสมไว้ใน Collection เป็นอย่างมาก

ทุกอัลบั้มสภาพสวย ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

เกือบทั้งหมดซื้อมาจากอเมริกาในราคาอัลบั้มละ US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ขายเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่งอัลบั้มละ 50 บาท หากซื้อ 3 อัลบั้มขึ้นไปจัดส่งฟรี

ผู้โพสต์ : CD Warehouse
อ่าน 94 | ตอบ 16
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:02 28/02/2023
1. THE ESSENTIAL Harry Belafonte 2 แผ่น รวม 37 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:02 28/02/2023
THE ESSENTIAL Harry Belafonte 2 แผ่น รวม 37 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 3
แก้ไขล่าสุด : 16:04 28/02/2023
2.THE ESSENTIAL Micheal Jackson 2 แผ่น รวม 38 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:06 28/02/2023
THE ESSENTIAL Micheal Jackson 2 แผ่น รวม 38 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:08 28/02/2023
3.THE ESSENTIAL John Denver 2 แผ่น รวม 36 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:08 28/02/2023
THE ESSENTIAL John Denver 2 แผ่น รวม 36 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 7
แก้ไขล่าสุด : 16:11 28/02/2023
4.THE ESSENTIAL Simon & Garfunkel 2 แผ่น รวม 33 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:11 28/02/2023
THE ESSENTIAL Simon & Garfunkel 2 แผ่น รวม 33 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:12 28/02/2023
5.THE ESSENTIAL Micheal Bolton 2 แผ่น รวม 32 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:12 28/02/2023
THE ESSENTIAL Micheal Bolton 2 แผ่น รวม 32 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:13 28/02/2023
6.THE ESSENTIAL Kenny G 2 แผ่น รวม 31 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 12
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:15 28/02/2023
THE ESSENTIAL Kenny G 2 แผ่น รวม 31 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $69 หรือประมาณ 2,000 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 590 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 13
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:16 28/02/2023
7.THE ESSENTIAL James Galway 2 แผ่น รวม 34 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 14
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:17 28/02/2023
THE ESSENTIAL James Galway 2 แผ่น รวม 34 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคา 999 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 490 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 15
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:18 28/02/2023
8.THE ESSENTIAL Andy Williams 1 แผ่น แต่มีเพลงมากถึง 25 เพลง

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ : 16
เพิ่มข้อความเมื่อ : 16:20 28/02/2023
THE ESSENTIAL Andy Williams 1 แผ่น แต่มีเพลงมากถึง 25 เพลง

ผลิต USA แผ่นสวย พร้อม Booklet ผ่านการฟังทดสอบเสียงแค่ครั้งเดียว

จากราคาที่ซื้อมาจากอเมริกา US $19 หรือประมาณ 690 บาท

ปรับลดราคาลงเหลือ 390 บาทเท่านั้น + ค่าจัดส่ง 50 บาท

ติดต่อ 081-832-2000

ผู้เพิ่มข้อความ : CD Warehouse
เพิ่มข้อความ