ประกาศ : 18756
28-4-66 แผ่นเสียงเก่าสภาพดีมีคลิปวิดีโอทดลองเล่นแผ่นครับ
โพสต์ : 13:48 28/04/2023    
อีกช่องทางเลือกและสั่งซื้อแผ่นได้ที่ Shopee (มีคลิปวิดีโอคลิกที่คลิป) https://shopee.co.th/hippytoday?categoryId=100639&itemId=21753699825&page=0&pdpL3Category=0&sortBy=ctime

ส่งลงทะเบียน 50 EMS 80 Line โทร 098-4393412 ครับ ทุกแผ่นล้างทำความสะอาดก่อนจัดส่งพร้อมเล่นใช้งานได้เลย

ผู้โพสต์ : hippytoday
อ่าน 117 | ตอบ 36
เพิ่มข้อความ : 1
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:49 28/04/2023
1.รวมหลายศิลปิน The History Of Country Music USA ปกVG++ แผ่นVG++ToNM มีรอยบางๆเล็กน้อย 600
Folk ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Hank Williams-Your Cheatin' Heart https://youtu.be/6z2t-KfoPjg และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 2
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:49 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 3
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:50 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 4
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:50 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 5
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:50 28/04/2023
2.Louis Armstrong UK ปกVG++ แผ่นVG++ToNM มีรอยบางๆนิดเดียว 500
Jazz Oldies ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Basin Street Blues https://youtu.be/H8GjJD826vc และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 6
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:50 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 7
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:51 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 8
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:51 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 9
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:51 28/04/2023
3.Ella Fitzgerald HOLLAND ปกVG++ แผ่นNMไม่มีรอย 550
Jazz Oldies ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Can't Buy Me Love https://youtu.be/9ymTwboFgT0 และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 10
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:51 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 11
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:51 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 12
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:52 28/04/2023
.

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 13
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:52 28/04/2023
4.Jane Morgan USA ปกVG++ แผ่นVG++ToNM มีรอยบางๆนิดเดียว 700
Jazz Oldies ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Can't Buy Me Love https://youtu.be/9ymTwboFgT0 และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 14
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:52 28/04/2023
...

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 15
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:52 28/04/2023
.,

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 16
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:53 28/04/2023
...

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 17
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:53 28/04/2023
5.Frank Sinatra UK ปกNM แผ่นNMไม่มีรอย 400
Jazz Oldies ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Begin the Beguine https://youtu.be/ChO0HzO0og8 และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 18
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:53 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 19
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:53 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 20
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:54 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 21
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:54 28/04/2023
6.Frank Sinatra UK ปกNM แผ่นNMไม่มีรอย 400
Jazz Oldies ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง A Sinner Kissed An Angel https://youtu.be/_5lDm_vWsuQ และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 22
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:54 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 23
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:54 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 24
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:55 28/04/2023
.,

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 25
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:55 28/04/2023
7.รวมหลายศิลปิน Hits Revival HOLLAND ปกVG++ToNM แผ่นVG++ToNM มีรอยบางๆนิดเดียว 600
Easy Listening ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง James Brown-This is a mans world https://youtu.be/wd1-HM234DE และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 26
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:55 28/04/2023
...

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 27
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:56 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 28
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:56 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 29
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:56 28/04/2023
8.Carpenters HOLLAND ปกVG++ แผ่นNMไม่มีรอย 550
Folk Pop ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Now https://youtu.be/f1YntJx0A4I และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 30
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:57 28/04/2023
...

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 31
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:57 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 32
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:57 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 33
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:57 28/04/2023
9.Carpenters UK 1976 ปกVG++ แผ่นNMไม่มีรอย 550
Folk Pop ฟังสบายๆนักร้องเสียงดี มีเพลงดัง Carpenters medley https://youtu.be/WiKGo__Sg0k และอื่นๆ

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 34
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:58 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 35
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:58 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ : 36
เพิ่มข้อความเมื่อ : 13:58 28/04/2023
..

ผู้เพิ่มข้อความ : hippytoday
เพิ่มข้อความ